Amerikanın mühasibat uçotu sistemi (II hissə)

posted in: Xəbər | 0
Kapital bankda Birbank xidmətini qoş, vaxt sənə işləsin

Amerikanın mühasibat uçotu sistemiABŞ-da mühasibat uçotunun inkişafı

I hissəyə nəzər yetirin

Mühasibat məlumatları maliyyə bazarında üstünlük təşkil edən rol oynayır, əslində, bu məlumat xüsusilə səhmdarlar və potensial investorlar üçün çox faydalıdır, çünki onlara şirkətin vəziyyəti və bazarın maliyyə sektorunda inkişafının davamlılığı barədə bir fikir əldə etməyə imkan verir.

Lakin bəzən elə olur ki, bu məlumatlar yanlış olur və ya saxtalaşdırılır və buna görə də şirkətin həqiqi imicini istifadəçilərə çatdırmır. Digər tərəfdən, bu, həm şirkətin özündə, həm də bütövlükdə maliyyə bazarında ciddi nəticələrə səbəb ola bilər.

Bu, şirkətlərin həqiqi imicini əks etdirməyən mühasibat uçotu məlumatlarının böhranı ilə əlaqədar olan 1929-cu ildə fond bazarının çökməsi hadisəsidir. Həqiqətən, mühasibat peşələri və liberal peşə bu vəziyyətdə mühasibat uçotunun ağlabatan praktikası üçün şərait yarada bilməməsi səbəbindən müəyyən bir məsuliyyət daşıyırdı, əslində, bu, 1933-ü ildə mühasibat məlumatlarının listinq şirkətlərində istehsalı tənzimləmək və onlara nəzarət etmək üçün SEC (Qiymətli kağızlar və birja Komissiyası) yaratmaqla hakimiyyəti irəliyə doğru bir addım atmağa təşviq etmişdi.

Bundan əlavə, Birləşmiş Ştatlarda mühasibat uçotu qaydaları inkişaf etməkdə davam edir və bu, ona nə zəruri olduğunu izah edən AICPA (Amerika sertifikatlı dövlət mühasibləri institutu) orqanlarının yaradılmasında özünü göstərir.

GAAP prinsipləri

Daha sonra 1937-ci ildə CAP (Mühasibat uçotu prosedurları üzrə komitə) yarandı, bu qurumun işi 1959-cu ilə qədər davam etdi, o zaman CAP-ı əvəz edən APB (Mühasibat uçotu prinsipləri şurası) yaradıldı.

Nəhayət, 1973-cü ildə FASB-nin yaradılması ilə bu qurum da yoxa çıxdı. FASB-nin yaradılması AICPA-nın aldığı çoxsaylı tənqidlərə cavabıdır, əslində o, texniki səviyyədə zəif standartların işlənib hazırlanmasına görə tənqid olunur, əksər hallarda həmin tənqidlər mübahisəli olurdu. İnstitusional səviyyədə isə o, peşəyə həddən artıq xidmət etdiyi, ikincinin maraqlarına əsaslanan standartlar qoyduğu üçün tənqid olunurdu.

FASB – məqsədi etibarlı standartların hazırlanması və maliyyə uçotunun və maliyyə hesabatlarının xarakterinin, rolunun və məhdudiyyətlərinin müəyyən edilməsi olan müstəqil standartlaşdırma orqanıdır.

Bundan əlavə, FASB mühasibat uçotu praktikasının təkmilləşdirilməsində çox mühüm rol oynayır. Məsələn, müalicə standartının predmeti olmayan yeni bir problem meydana gəldikdə, FASB bu problemin həllini proqnozlaşdırmağa imkan verir.

Bununla belə, FASB də bəzi tənqidlərə məruz qalmışdı (Agrawal 1987, Dopuch and Sunder 1980, Solomons 1986). Sonuncu, FASB-nin çox da yenilikçi olmadığını və onun mühasibat praktikası üçün yalnız nəzəri əsas olduğunu hiss etmişdi. Onlar onun gələcək problemlər üçün standartlar yaratmaq qabiliyyətini, eləcə də fundamental suallara tam cavab vermək qabiliyyətini şübhə altına almışdılar.

2001-ci ildə Enron şirkəti ilə bağlı qalmaqal baş verdi. Həqiqətən də ABŞ-nin ən böyük şirkətlərindən biri olan bu şirkət imicinə etibarlı və sabit dəyər vermək üçün saxta “yaradıcı hesabat” metodlarından istifadə edərək, özünün pis iqtisadi nəticələrini hamarlamağa çalışmışdı. Bu obraz bir neçə investorun, xüsusən də amerikalı təqaüdçülərin pensiya fondlarının diqqətini çəkmişdi.

Böhran aşkar edildikdə, ENRON-un səhmlərinin qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşdü, minlərlə kiçik əmanətçi iflasa uğradı və maliyyə bazarının səlahiyyətliləri ENRON-un auditoruna: Artur Andersenə müraciət etdilər. ENRON-la əlaqəli qalmaqal Amerika iqtisadiyyatı üçün çox böyük təhlükə oldu, yəni, bu hadisə əhalinin maliyyə bazarına inamını itirməsi ilə nəticələndi. Bundan sonra, hesabların şəffaflığı haqqında “Sarbeyns-Oksli Qanunu”qəbul edilmiş, bu peşədə mühasibat uçotu və audit praktikasına nəzarət üçün məsul olan PCAOB (İctimai şirkətlərin mühasibat uçotu üzrə nəzarət şurası) yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.

Məsələn, bu qanun auditor firmalarından ona ABŞ-da qeydiyyatdan keçmiş Amerika qruplarının Avropa törəmə şirkətləri ilə bağlı peşəkar sirr haqqında Avropa qanunlarını pozmaqla məlumat verməyi tələb edirdi. Beləliklə, bu gün biz müşahidə edirik ki, ABŞ-da siyahıya alınmış qrupların əcnəbi kanallarında ABŞ əmanətçilərinin məlumat tələbatlarını ödəmək üçün mühasibat uçotu və audit peşəsinin tənzimlənməsi Amerika sərhədlərindən kənara çıxır.

Beləliklə, Amerika Standartlaşdırma orqanı (FASB) beynəlxalq səviyyədə hansı rolu oynayır və onun beynəlxalq həmkarı ilə (IASB) hansı münasibətləri vardır?

ABŞ mühasibat uçotunun xüsusiyyətləri

Birləşmiş Ştatlar vahid mühasibat qaydalarına sadiqdir, onun anqlo-sakson həmkarı Böyük Britaniya isə daha çox imkan və azadlıqlar verir. Bu iki ölkədə maliyyə hesabatlarının təqdimatı standartlaşdırılmayıb və mənfəət və zərər hesabatı, balans hesabatı və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat üçün müxtəlif adlara rast gəlmək olar.

Birləşmiş Ştatlarda əsas vəsaitləri və aktivləri nəzərə alan balans İngiltərədə olduğundan fərqlidir, belə ki, o yenə də likvidlik və ödəmə qabiliyyətinə yönəlib. Mənfəət və zərər haqqında hesabatda xərclər şirkətin müxtəlif strukturlarının dəyərini vurğulamaq üçün növü üzrə deyil, təyinatı üzrə təsnif edilir. Tətbiqlərə gəlincə, onlar tam açıqlamaya əsasən şirkət haqqında çoxlu müfəssəl məlumatları ehtiva edir.

Konsolidasiyada nəzarət anlayışına istinad etmək mümkündür. Həqiqətən də, əgər ABŞ şirkəti bu törəmə müəssisələrdən birinin 30%-nə sahibdirsə, digər fəaliyyətlərin dağınıq və qeyri-mütəşəkkil olması şərti ilə o, ana şirkətin balans hesabatına tam inteqrasiya oluna bilər.

Bu üsul Vivendi-Universal tərəfindən SFR balansını inteqrasiya etmək üçün istifadə edilmişdir. Bu halda qeyd etmək lazımdır ki, dekonsolidasiya qiymətli kağızların hər hansı bir əməliyyatı olmadan həyata keçirilə bilər.

Sənaye siyasəti çərçivəsində mühasibat uçotu iqtisadi gücün xidmətindədir; Birləşmiş Ştatlarda belədir ki, onların standartları səhm üzrə opsionların qeydiyyatını tələb etmir, hərçənd əslində onlar sərmayəçilərdən opsionların benefisiarlarına (onların əvəzindən mükafatlandırma və şirkət üçün xərclər) maliyyə axınını təşkil edirlər.

Səhm variantlarının uçotunun bu icazəli rejimi sənaye siyasətinin mülahizələri ilə diktə edilib. Səhm opsionları – bu, gənc və yeni texnologiya şirkətləri üçün çox vacib məsələdir və ABŞ-ın uzunmüddətli artımının əsas amillərindən biri hesab olunur.


Mühasibat uçotu və biznes arasında fərq nədir?


Print Friendly, PDF & Email