Kadrların seçimi,Kadrların seçilməsi namizədlərin cəlb edilməsi prosesi başa çatdıqdan sonra əməkdaşların işə götürülməsi prosedurunun ikinci mərhələsidir. Proses özlüyündə ən pislərin ələnməsi (long-listing) və ən yaxşıların və ya siyahı seyrəldikdən sonra yerdə qalan namizədlər sırasından ən yaxşıların (short-listing) seçimini təcəssüm etdirir.

Düzgün seçim etmək üçün hər bir namizəd ilə işgüzar və liderlik keyfiyyətlərini öyrənərək müsahibə aparmalı və onun bu şirkətə uyğun olub-olmadığı barədə nəticə çıxarmalı olacaqsınız.

Müsahibə üçün düzgün sualların seçimi çox vacib məsələdir. Suallar şirkətin fəaliyyətinə maksimal dərəcədə yaxın olmalı və namizədin peşəkar və idarəçilik keyfiyyətlərini müəyyən etməklə, onun şəxsiyyət kimi tam aşkarlanmasına kömək etməlidir. Personalın seçim meyarları və metodları isə korporativ mədəniyyətin tələblərinə mümkün qədər yaxın seçilməlidir.

  • Seçimin əsas məqsədləri
  • Kadr seçimi metodlarının seçimini nə müəyyənləşdirir?
  • Kadr seçimi meyarlarına əsas tələblər
  • Kadrların tipik işəqəbul meyarları.

Keçidlərə daxil olmaqla yazıya tam şəkildə nəzər yetirə bilərsiniz:


Print Friendly, PDF & Email