Mühasibat uçotunu öyrənənlər üçün zəruri olan 13 addım (8-ci addım)

Mühasibat uçotuMühasibat uçotu ilə bağlı 13 addım (8-ci addım)

7-ci hissəni bu keçidə daxil olmaqla oxuya bilərsiniz.


TELEGRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN


Mal və maddi dəyərlər anlayışı

Mal və maddi dəyərlər – bunlar istehsal prosesində bir dəfə iştirak edən və öz dəyərlərini tamamilə istehsal olunan məhsulun maya dəyərinə keçirən əmək alətləridir. Onlar istehsal olunan məhsulların maddi əsaslarına çevrilirlər. Məsələn: Un artıq yoxdur, çörək var. Lakin, çörək nədən hazırlanıb? Undan.

İstehsal prosesində müxtəlif materiallar iştirak edir. İstehsal prosesində tam şəkildə istehlak olunanlar – bunlar xammal, materiallar və yarımfabrikatlardır və elələri də var ki, onlar da məhsulun maya dəyərinin tərkibinə otururlar, yalnız öz formalarını dəyişdirirlər: emulsiyalar, sürtkü yağları və boya və lak materialları. Elələri də var ki, onlar nə zahirən, nə də daxilən dəyişirlər, yalnız məhsulun hazırlanmasında yadımçı olurlar, bunlar – alətlər, xüsusi geyimlər və s.

Təyinatına və istehsalda iştirak roluna görə bütün maddi dəyərləri əsas və köməkçi materiallara ayırmaq olar.

Əsas dəyərlər – bu materiallar tamamilə yeni məhsulun tərkibinə oturur, onun maddi əsasını təşkil edirlər, necə ki, çörək-bulka məhsulunun əsasında un dayanır.

Köməkçi materiallar – onlar da buraxılan məhsulun maddi (material) əsasını təşkil edirlər, lakin onlardan keyfiyyətin əldə edilməsi üçün istifadə olunur. Onlar əsasən başlıca materialın komponentləri kimi nəzərdə tutulur.Amma, onların əsas və başlıca materiallara bölünməsi olduqca şərtidir. Bunu nəzəri olaraq bilmək lazımdır, praktikada isə o, bölünməyə hər bir konkret hal üçün ayrıca yanaşılmadır. Məsələn, qeyd etdiyimiz un kimi. Çörəkbişirmədə un – əsas materialdır, balıq məmulatları hazırlanmasında isə o, köməkçi materialdır.

9-cu hissəni bu keçidə daxil olmaqla oxuya bilərsiniz.

Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun.
Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.
Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *