Mühasibat uçotunu öyrənənlərin bilməli olduğu əsas terminlər (5-ci hissə)

Yazışma hesabları – ikili qeydiyyat metodu zamanı hesablar arasında qarşılıqlı əlaqə zamanı ortaya çıxır.

Kredit – mühasibat uçotunun bir hissəsi (sağdakı hissə), hansı ki, öhdəliklərlə bağlı hesabların artımını, aktivlərlə bağlı hissənin isə azalmasını göstərir.

Kreditorlar – müəssisənin borclu olduğu hüquqi və fiziki şəxslər.

Kreditor borcu – müəssisənin digər təşkilatalara və ya fiziki şəxslərə borcu.

Klirinq – mallara, qiymətli kağızlara və xidmətlərə görə banklar və dövlət arasında qarşılıqlı öhdəliklər üzrə nağdsiz hesablaşma sistemi.

LIFO  – (Last In, First Out, «axırda gəlib — birinci getmək») – mühasibat uçotunda maddi-material ehtiyatları üzrə üsul, daxil olan və ya hazırlanan məhsul dəstinin son qiymət üzrə dəyərləndirilməsi.

Mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları – beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yüksək peşəkarlıqla işlənib hazırlanmış mühasibat uçotuna dair qaydalar külliyyatı, metod və üsullar.

Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) – mallara, iş və xidmətlərə tətbiq edilən dolayısı vergi, hansı ki, istehsalın hər mərhələsi və məhsulun satışı bundan ötrü baza rolunu oynayır.

Qeyri-maddi aktivlər – uzunmüddətli istifadə olunan (bir ildən artıq) obyektlər pullla dəyərləndirilirlər və gəlir gətirirlər, amma müəssisə üçün maddi dəyər təşkil etmirlər.

Qeyri-rezidentlər – ölkə ərazisində daimi yaşamayan (o cümlədən müvəqqəti yaşayan) fiziki şəxslər, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar, onların filialları və nümayəndəlikləri.

Netto – malın qablaşdırılma qutusuz çəkisi.

Məqalənin 4-cü hissəsini bu linkə daxil olaraq oxuya bilərsiniz.

Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.

Digər məqalələrimizi bu linkə daxil olaraq oxuya bilərsiniz.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *