Rəqəmsal iqtisadiyyat mühasibat uçotu, Rəqəmsal iqtisadiyyat mühasibat uçotunda,Bu gün sistemlərin avtomatlaşdırılması və modernləşdirilməsi tendensiyasını görməməzlikdən gəlmək mümkün deyil. Bu, mühasibat uçotuna da təsir edib – bütün təşkilatların həmin prosesin avtomatlaşdırılmasına ehtiyacı var. Daim itirilən böyük həcmli əsas kitabların cildləri, sonsuz hesablar və hesab-fakturalar artıq keçmişdə qalıb.

Hazırda iqtisadiyyatın real sektorunda mədaxil-məxaric əməliyyatları ilə məşğul olan baş mühasiblər, onların müavinləri, böyük mühasiblər, adi mühasiblər kimi mütəxəssislərə tələbat artıb. Üstəlik, mühasibat işçilərinin ixtisaslaşmasını genişləndirməyə meyl var.

Yeni texnologiyalar gündən-günə ictimai həyatın getdikcə daha çox sahələrinə nüfuz edir. Mühasibatlıq işi də diqqətdən kənarda qalmayıb, indi informasiya texnologiyaları mühasibin peşəsinə birbaşa bağlıdır. Bu məqalədə bu peşənin yeni, “rəqəmsal” şəraitə transformasiya məsələsi qaldırılır.

Keçidlərə daxil olmaqla yazıya tam şəkildə nəzər yetirə bilərsiniz:


Print Friendly, PDF & Email