fbpx

Biznes psixologiyasının təşəkkülü və inkişaf tarixi (II hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Biznes psixologiyasının təşəkkülü və inkişaf tarixi (II hissə) I hissəyə nəzər yetirin P. Rayno ümumiqtisadi məsələlərə və sahibkarlığın problemlərinə, ölkənin iqtisadi artımında sonuncunun roluna toxunurdu. Pol Albu iqtisadi psixologiya strukturuna təşkilati və sənaye psixologiyası problemlərini daxil etmişdi. O, hesab edirdi … Read More

Biznes psixologiyasının təşəkkülü və inkişaf tarixi (I hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Biznes psixologiyasının inkişafının birinci mərhələsi XVIII əsrdən XX əsrin 30-cu illərinə qədərki dövrü əhatə edir. İkinci mərhələ XX əsrin 40-50-ci illərinə təsadüf edir və üçüncü mərhələ XX əsrin 80-ci illərinin əvvəli və müasir dövrü əhatə edir. Birinci mərhələnin inkişafı iqtisadiyyatda … Read More

error: Content is protected !!
kargüzarlıq,kurs, muhasibat, Mühasibat kargüzarlığı kursları