fbpx

Əmlak icarəsinin maliyyə lizinqi sayılmasına hansı hallarda icazə verilir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əmlak icarəsinin maliyyə lizinqi sayılması Vergi Məcəlləsinin müddəaları ilə tənzimlənir. Mövzunu iqtisadçı ekspert Anar Bayramov şərh edir. Vergi Məcəlləsinin 140.2-ci maddəsinə əsasən, aşağıdakı hallarda əmlak icarəsi maliyyə lizinqi sayılır: – Lizinq müqaviləsi ilə icarə müddəti qurtardıqdan sonra əmlakın mülkiyyətə verilməsi … Read More

Maliyyə lizinqi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Təcrübədə, adətən, “maliyyə lizinqi” və ya sadəcə “lizinq” adlandırılan anlayış, əslində, maliyyə icarəsi deməkdir. Lakin vergitutma məqsədləri üçün lizinqin maliyyə lizinqi sayılması üçün xüsusi şərtlər vardır. Mövzunu mühasibat mütəxəssisi İlqar Əsədov şərh edir. Maliyyə lizinqi və ümumiyyətlə lizinq əməliyyatları Azərbaycan … Read More

Maliyyə lizinqi müqaviləsi üzrə lizinq almaq hüququ

posted in: Maliyyə, Xəbər | 0
Read More9

Qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliyə əsasən, 2019-cu ildən maliyyə lizinqi müqaviləsi üzrə lizinq alan qismində yalnız hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar çıxış edirlər. Bu dəyişiklik 2019-cu ilədək vətəndaşlarla bağlanmış lizinq müqavilələrinə də tətbiq edilirmi? Vergi qanunvericiliyinə edilmiş dəyişikliyə əsasən, maliyyə lizinqini həyata … Read More

Lizinq almaq istəyənlər vergi uçotuna dayanmalıdır

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Lizinq almaq üçün sahibkar kimi uçotda durmaq tələb olunur. 2019-cu il yanvarın 1-dən Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklərin qüvvəyə minməsi bankların fiziki şəxslərə lizinq vermək imkanlarını məhdudlaşdırıb. Məcəllənin 140.1-ci maddəsinə edilən dəyişikliyə görə, banklar fiziki şəxslərə lizinq verə bilməz. Lizinq hüquqi və … Read More

Lizinqlə bağlı Vergi Məcəlləsində edilmiş dəyişiklik

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Lizinq ilə bağlı Vergi Məcəlləsində edilmiş dəyişiklik yanvarın 1-dən qüvvəyə minib Qanunvericiliyə əsasən, maliyyə lizinqi müqaviləsi üzrə lizinq alan qismində yalnız hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar çıxış edirlər. Bundan əlavə, maliyyə lizinqinin obyekti qismində əsas vəsaitlərə aid edilən daşınar və … Read More

Vergi Məcəlləsində Lizinq üzrə edilmiş dəyişikliklər barədə MƏLUMAT

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsində edilmiş dəyişikliklər barədə MƏLUMAT FORMASI (Lizinq) Hörmətli vergi ödəyicisi! “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 1356-VQD nömrəli Qanununa əsasən 1 yanvar 2019-cu il tarixdən maliyyə lizinqi müqaviləsi üzrə lizinq alan qismində … Read More

Lizinq zamanı əmlak vergisi və sığorta xərclərini kim ödəməlidir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Şirkət maliyyə lizinqi fəaliyyəti ilə məşğul olur və mənfəət vergisi ödəyicisidir. Mülki qanunvericiliyə əsasən, lizinq verən tərəfindən lizinq obyektinin müqavilədə lizinq verilməsi üçün göstərilməklə qabaqcadan (və ya həmin gün) əldə edilməsi qadağan edilmir və şirkətin mülkiyyətində qalmaqla maliyyə lizinqinə … Read More

Lizinqə verilmək üçün idxal olunan malların satışından daxil olan vəsait hansı qaydada vergiyə cəlb edilir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sual: Lizinqə verilmək üçün idxal olunan malların satışından daxil olan vəsait hansı qaydada vergiyə cəlb edilir? Cavab: Vergi ödəyicisi tərəfindən lizinqə vermək məqsədilə idxal olunan malın satışından əldə olunan vəsait onun vergi tutulan gəlirlərinə, həmin malın dəyəri isə gəlirdən çıxılan … Read More

error: Content is protected !!