fbpx

Direktor və mühasib arasında anlaşılmazlıqlar nədən qaynaqlanır?

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

Bütün bu problemlərin kökündə vahid razılaşdırılmış təsvirin və buna aparan yolda komanda işinin mövcud olmaması dayanır. Konstuktiv əməkdaşlığa nail olmaq üçün rəhbərə lazımdır: idarəetmə qərarlarının qəbulundan ötrü başlıca məlumat mənbəyi olaraq mühasibat uçotunun əhəmiyyətini etiraf etmək; mühasibə həmfikir və şirkətin … Read More

Dünya iqtisadiyyatı anlayışı və inkişaf mərhələləri (IV hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Dünya iqtisadiyyatı çox mürəkkəb sistemdir. Milli iqtisadiyyatların bütün məcmusu malların, xidmətlərin və istehsal amillərinin hərəkəti ilə bağlıdır. Bu əsasda ölkələr arasında beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, yəni rezident və qeyri-rezidentlər arasında təsərrüfat münasibətləri yaranır → III hissəyə nəzər yetirin Dünya iqtisadiyyatının inkişaf … Read More

Mülki-hüquqi müqavilə ilə çalışan vergi ödəyicisinin ödənişləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinin 218.5.10-cu maddəsinə əsasən, vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur və bu sahədə xidmət göstərənlər gəlir vergisi ödəyiciləridir. Qanunvericiliyin tələbini şərh edən … Read More

İllər üzrə minimum əməkhaqqı, yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində minimum əməkhaqqı, yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı məbləğləri hər il üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir və özü-özlüyündə bir çox münasibətlərin tənzimlənməsində tətbiq edilir. Bu səbəbdən də bu məbləğlərin tətbiq edilmə müddətləri və artım ardıcıllığına diqqət yetirməyi vacib … Read More

Elektron qaimə-fakturanın gec göndərilməsi hansı sanksiyalara səbəb olur?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinin 71-1.1-ci maddəsinə əsasən, bu Məcəllə ilə müəyyən edilən hallarda malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən vergi orqanında uçotda olan şəxs elektron qaimə-fakturanı aşağıdakı müddətlərdə təqdim etməlidir: – bu Məcəllənin 71-1.5.1-ci, 71-1.5.4-cü, 71-1.5.5-ci, 71-1.5.7-ci və 71-1.5.8-ci maddələrində … Read More

error: Content is protected !!