fbpx

Hüquqi şəxsin mənfəət vergisi, vergi ödəyiciləri

posted in: Vergi, Xəbər | 1
Read More9

Vergitutma subyektləri Qanunvericiliyə uyğun olaraq vergi, onun ödəyiciləri, habelə vergitutma elementləri (onun obyekti, bazası, dərəcəsi və sair) təyin olunduqda müəyyən edilmiş hesab edilir (Vergi Məcəlləsi, maddə 12). Qeyd edilən maddədə sadalananlar hər bir vergiyə xas olan məcburi vergitutma elementləridir. Tutulmanın … Read More

error: Content is protected !!