fbpx

Aksiz vergisinin vergitutma obyektləri

posted in: Vergi | 0
Read More9

Vergitutma obyekti Vergitutma obyekti verginin müəyyən edilmiş hesab edilməsi üçün zəruri olan elementlərdəndir və mövcudluğunun hüquqi zəruriliyi Vergi Məcəlləsinin 12-ci maddəsində özünü tapır. Hər hansı malın (işin, xidmətin) dəyəri, əşya və ya digər predmet o zaman vergitutma obyekti sayılır ki, … Read More

Alınan mal üçün mağazadan kassa çeki verilməmişdirsə, istehlakçı nə etməlidir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mən saat almışam, saatın kassa çeki yoxdur. Saatı eyni dəyərdə başqa bir saatla dəyişmək istəyirəm. Lakin satıcı bunun mümkün olmadığını bildirir. Nə etməliyəm? Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, istehlakçı tərəfindən əldə edilmiş lazımi keyfiyyətli mal istifadə olunmayıbsa və onun əmtəə … Read More

Yaşayış minimumu, ehtiyac meyarı və minimum əməkhaqqı 2023-cü ilədək

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində minimum əməkhaqqı, yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı məbləğləri hər il üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir və öz-özlüyündə bir çox münasibətlərin tənzimlənməsində tətbiq edilir. Bu səbəbdən də bu məbləğlərin tətbiq edilmə müddətləri və artım ardıcıllığına diqqət yetirməyi vacib … Read More

Əlavə dəyər vergisinin büdcə gəlirlərinin formalaşmasında rolu

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Dövlət büdcəsi gəlirlərində ƏDV-nin rolu Hər bir verginin, o cümlədən əlavə dəyər vergisi tətbiqinin əsas məqsədi dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artımını təmın etməkdir. Bunun üçün tətbiq edilən vergi dərəcələrinin optimal səviyyəsinin müəyyən edilməsi vacib şərtdir. Satışla bağlı vergi dərəcəsi daha yüksək … Read More

error: Content is protected !!