Dividendlər nədir və onlar necə işləyir? (II hissə)

posted in: Xəbər | 0

Səhm qiymətlərinin potensial artımına əlavə olaraq, dividendlərin alınması bir çox investorlar üçün cəlbedici stimul ola bilər. İndi isə dividendləri, o cümlədən onların necə işlədiyini, nə vaxt ödənildiyini və səhm qiymətlərinə necə təsir etdiyini ətraflı nəzərdən keçirəcəyik.

I hissəyə nəzər yetirin

Dividend gəlirliliyi nədir?

Dividend gəlirliliyi – bu, şirkətin illik dividendlərini faizlə ifadə edilmiş səhmlərinin qiymətinə nisbətən ölçən əmsaldır. İnvestorlar həmişə maraqlandıqları şirkətlərin dividend gəlirini eyni sənaye sahəsindəki rəqibləri ilə müqayisə etməlidirlər. Çünki yüksək gəlirlilik səhmin aşağı qiymətini və qeyri-sabit dividend ödənişlərini göstərə bilər.

Əgər şirkət dividendlərin həcmini artırarsa və ya səhmlərin qiyməti düşərsə, dividend gəlirləri artacaq. Yaxud əksinə, şirkət dividendlərin həcmini azaldarsa və ya səhmlərin qiyməti artarsa, gəlirlilik aşağı düşə bilər.


Praktiki “Mühasibat kargüzarlığı” kursları


Dividendlər və sərvətin artırılması

Dividendlər holdinqin ölçüsünü artırmaq üçün yenidən investisiya edilə bilər və buna sərvət yığılması deyilir. Dividendlərin yenidən sərmayələşdirilməsinin nəticəsi ondan ibarətdir ki, vaxt keçdikcə investisiyanın gəlirliliyi təkcə sərmayədarın yatırdığı ilkin məbləğlə bağlı kapital artımından deyil, həm də mövqenin açılması zamanı yığılan istənilən dividendlərdən asılıdır.

Lakin əgər onlar dividendlərdən qazanılmış pulları yenidən investisiya etsələr, onların investisiyaları və gəlirliliyi illik ifadədə artardı. Yenidən yatırılan dividendlər hesabına investisiyanın artımı yalnız səhm qiymətindəki artımı üstələyir.

Dividendlərin ödənişi üçün mühüm tarixlər

Əgər siz dividend gözləyirsinizsə, yadda saxlamağınız vacib olan bəzi mühüm tarixlər var. Onlara aiddir:

  1. Dividendlərin  bəyan olunması tarixi –  bu, şirkət rəhbərliyinin qarşıdan gələn dividendlərin ödənişinin təfərrüatlarını elan etdiyi tarixdir.
  2. Dividendlərin ödənilmə tarixi, həmçinin dividend ödəmə tarixi kimi tanınan, investorun dividend ödəməsi hüququ əldə etmək üçün səhmlərə sahib olmalı olduğu tarixdir.
  3. Dividendləri ödəyən şirkətin hansı səhmdarların onu almaq hüququna malik olduğuna dair qərar verməsi üçün son qeydiyyat günü ilə bağlı tarix.
  4. Səhmdarlara dividendlərin ödənilmə günü olan dividendlərin ödəniş tarixi.

Müəssisənin mühasibat uçotunun təşkili


İnvestisiya zamanı dividendlər

Dividendlər adətən investisiya ilə əlaqələndirilir. Dividendlərə investisiya qoyarkən, məqsəd, onları ödəmək üçün kifayət qədər sərfəli olan şirkətin səhmlərini almaqdır. İnvestor səhmləri satın alır və iştirak payından asılı olaraq dividend ödənişləri əldə edir. Dividendlərə sərmayə yatırmaq – bu, ya sürətlə inkişaf edən şirkətlərlə ayaqlaşmaq  və ya səhm qiymətlərinin uzunmüddətli artımına nail olmaq ümidi ilə ucuz şirkətlərin arxasınca getmək üçün investisiya yatırımının alternativ üslubudur.

Dividendlərin yekun nəticələri

  • Dividendlər – bu, şirkətin mənfəətinin səhmdarlarına qaytarmağa qərar verdiyi hissəsidir;
  • Şirkətin investorları cəlb etmək və saxlamaq da daxil olmaqla dividendlər ödəməyə qərar verməsinin müxtəlif səbəbləri vardır;
  • Dividendlər ödənildikdə, səhmlərin qiymətləri adətən düşür. Çünki şirkət onları ödəmək üçün öz mənfəətindən istifadə edir;
  • Səhmdarlar alınan dividendləri yenidən investisiya edə və artan sərvətdən faydalana bilərlər.

Praktiki “Bəyannamə və Hesabatların Hazırlanması” Kursu


Print Friendly, PDF & Email