Müəssisənin mühasibat uçotunun təşkili

birbank biznes

Mühasibat uçotumühasibat uçotunun təşkili, Mühasibat xidmətləri, istənilən bir uğurlu biznesin ayrılmaz tərkib hissəsidir və bunun üçün xərclər şirkətin biznes planına daxil edilməlidir. Əgər idarəetmə uçotu müəssisənin rəhbərinə müəssisədə vəziyyəti anlamaq üçün tələb olunursa, onda mühasibat uçotu ona görə lazımdır ki, müəssisənin vəziyyəti haqqında başqa adamlar nəticə çıxara bilsinlər. Onlara dövlət təşkilatlarını, kütləvi informasiya vasitələrini və s. eləcə də yoxlayan səhmdarlar da aid edilə bilər. İri və ya kiçik müəssisədə uçot funksiyasını iqtisadi şöbə və ya mühasibat adlanan bölmə yerinə yetirir.

Kiçik biznes sahələri, sadələşdirilmiş sxem üzrə mühasibat uçotu aparmaq imkanına malik olmaqla, rəsmi ştata mühasib götürməmək imkanı əldə edə bilərlər. Bu vəziyyətdə sənədlərin, bəyannamələrin, aktların, bank çıxarışlarının hazırlanması və uyğunlaşdırılması üçün fərdi şəxslə “Əmək müqaviləsi” bağlanıla bilər.

Digər variant isə müxtəlif təşkilatlara mühasibat xidmətləri göstərən konsaltinq şirkəti ilə əməkdaşlıqdır. Mühasib müntəzəm olaraq planlı, zəruri hallarda isə plandankənar işləri yerinə yetirmək üçün müəssisəyə gələcək. Bu zaman bütün mühasibat sənədləri müəssisədə qalır.

Yerinə yetirilən işlərin keyfiyyəti və etibarlılığı baxımından konsaltinq şirkəti (autsorsinq) ilə müqavilənin bağlanması üstünlük təşkil edir. Çünki iş mütəmadi olaraq mühasibat uçotunun qanunvericilik sahəsində olan təcrübəli mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Yaxşı bir mütəxəssis, kiçik bir mükafat naminə işi yerinə yetirməyə razılaşmayacaq. Peşəkarı 100 % öz işi ilə yükləmək və ona bu işinin müqabilində lazımi qədər ödəniş verməyə heç də bütün fərdi müəssisələrin imkanları çatmır. Kifayət qədər iş təcrübəsi olmayan iqtisadçılar isə mütləq qeyri-dəqiqliyə  yol verəcək və müxtəlif, qərəzsiz səhvlər törədəcəklər.

Mühasibat xidmətləri göstərən hər şirkətdə ixtisaslı mütəxəssislərin ştatı mövcuddur ki, onların hər biri konkret müəssisəyə təhkim olunur və həmin müəssisənin fəaliyyətinin bütün incəliklərinə və problemlərinə toxunurlar. Gözlənilməz hallarda müəssisənin mühasibat xidmətini həyata keçirən firma həmişə öz əməkdaşını sığortalamaq imkanına malikdir.

Bütün mühasibat tədbirlərinin vaxtında yerinə yetirilməsi, hesabat mühasibat sənədlərinin doldurulma keyfiyyəti, ixtisaslı mütəxəssislərdən məsləhət və məlumat əldə etmək imkanı, əməkhaqqı fonduna qənaət, yalnız fərdi müəssisənin uzunmüddətli autsorsinq müqaviləsi bağlamaqla əldə etdiyi xidmətlərin kiçik siyahısıdır.


Print Friendly, PDF & Email