Əməkhaqqı təlimi

posted in: Xəbər | 0

əməkhaqqı təlimi“Azərbaycan Mühasiblər Məktəbi” sizi “Əməkhaqqı təlimi”nə qoşulmağa dəvət edir.

Təlimin ümumi müddəti: 15 saat

Təlimdə əhatə ediləcək mövzular:

I dərs. Əməkhaqqı haqqında ümumi anlayışlar

 • İstehsalat təqvimi;
 • Adi və cəmlənmiş uçot, növbəli iş rejimləri, iş günləri və iş saatlarının uçotu;
 • Dövlət və neft sektorunda əməkhaqqı hesablamaları;
 • Qeyri-dövlət və qeyri-neft sektorunda əməkhaqqı hesablamaları;
 • Əməkhaqqı fonduna daxil olmayan ödənişlər (ezamiyyə hesablama qaydaları);
 • Orta əməkhaqqı saxlanılan hallar (təhsil məzuniyyəti, ezamiyyə və s.) və orta əməkhaqqı hesablanma qaydaları.

II dərs. Məzuniyyət hesablanması

 • Məzuniyyət və onun növləri;
 • Əmək, təhsil məzuniyyəti, kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulan digər ödənişli məzuniyyətlər barədə məlumat;
 • Məzuniyyətlərin hesablanması qaydaları;
 • Məzuniyyətlər hesablanması zamanı nəzərə alınan gəlirlər;
 • Məzuniyyətlər hesablanması zamanı nəzərə alınmayan gəlirlər;
 • Məzuniyyətə görə kompensasiya hesablanması zamanı nəzərə alınmalı məqamlar;
 • Azərbaycan Respublikası nazirlər kabinetinin 137 nömrəli qərarı;
 • Azərbaycan Respublikası nazirlər kabinetinin 126 nömrəli qərarı.

III dərs. Müavinətlərin hesablanması

 • Müavinətlər və onların növləri;
 • Hamiləliyə və doğuma görə müavinətin hesablanması;
 • Qismən ödənişli məzuniyyətlər;
 • Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi zamanı müavinətin hesablanması qaydaları;
 • Müavinətlər hesablanan zaman nəzərə alınan gəlirlər;
 • Müavinətlər hesablanan zaman əlavə iş yerindəki gəlirin nəzərə alınması qaydaları;
 • Müavinətlər hesablanan zaman mükafatların nəzərə alınması qaydaları;
 • Azərbaycan respublikası Nazirlər Kabinetinin 189 nömrəli qərarı;
 • Xəstəlik vərəqələrinin doldurulmasi qaydaları (xəstəlik vərəqələri üzərində misallarla izahı);
 • Digər birdəfəlik müavinətlərin hesablanması qaydaları.

IV dərs. Əməkhaqqıdan tutulmalar

 • Gəlir vergisi;
 • Gəlir vergisi üzrə azadolma və güzəştlər;
 • MDSS üzrə tutulmalar və azadolmalar;
 • İşsizlikdən sığorta haqqından tutulmalar və azadolmalar;
 • İcbari tibbi sığorta haqqından tutulmalar və azadolmalar;
 • Həyat yaşam sığortasına ayırmalar zamanı tutulmaların tənzimlənməsi.

V dərs. Əməkhaqqı hesablamaları üzrə müxabirləşmələr

 • Əməkhaqqı hesablanma cədvəli üzrə müxabirləşmələrin verilməsi;
 • Əməkhaqqından tutulmalar üzrə müxabirləşmələri verilməsi;
 • Ezamiyyə xərcləri üzrə müxabirləşmələrin verilməsi;
 • Əməkhaqqı ödənilməsi üzrə müxabirləşmələrin verilməsi.

Proqramı yükləyin: Əməkhaqqı təlimi


Əlaqə:


Ünvan: Caspian Plaza


Print Friendly, PDF & Email