Mühasibat balansı haqqında bilmədiklərimiz

Mühasibat balansı

mühasibatMühasibat balansı – bu, müəyyən bir tarix üçün onların mənbələri olan iqtisadi vasitələrin qruplaşmasıdır. Balansın aktivlərinin və passivlərinin bərabərliyi balansın valyutası adlandırılır. Müəssisənin bütün resursları balansın aktivində qruplaşır, onların yaranma mənbələri isə balansın passivində.

Balansın aktivində olan bölmələr artan likvidlik qaydasında təşkil olunur.

Mühasibat balanslarının zaman üzrə tərtibi belə ola bilər:
 1. giriş və ya ilkin balans – o tərtib olunmazdan əvvəl müəssisələrdə inventarizasiya və bütün mülkiyyətin dəyərləndirilməsi həyata keçirilir.
 2. cari balans – müəssisələrin bütün fəaliyyəti zamanında dövri olaraq tərtib olunur;
 3. ləğvetmə balansı – hesabat dövründə fəaliyyətinin dayandırılması tarixinə müəssisələrin əmlakının vəziyyətini xarakterizə edir;
 4. ayırıcı balanslar – iri müəssisənin bir qədər kiçik struktur bölmələrinə ayrılması zamanı tərtib edilir;
 5. birləşdirici balans – bir neçə kiçik təşkilatın bir iri təşkilatda birləşməsi prosesi zamanı tərtib edilir.
Tərtib olunma mənbələrinə görə balanslar ayrılır:
 1. inventarlaşdırma balansları – müəssisənin vəsaitlərinin inventarlaşdırılmasına müvafiq olaraq tərtib edilir, bu cür balans qısaldılmış və ya sadələşdirilmiş formada ola bilər;
 2. kitab balansı – cari mühasibat uçotu məlumatları əsasında (cari sənədlər əsasında) tərtib olunur;
 3. ümumi balans – mühasibat uçotu qeydləri və aparılmış inventarizasiya məlumatları əsasında tərtib olunur.
İnformasiya miqyasına görə balanslar aşağıdakılara ayrılır:
 1. tək balanslar – yalnız bir təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı məlumatları əks etdirir;
 2. mürəkkəb balanslar – bir neçə təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı məlumatları əks etdirir.
Fəaliyyət xarakterinə görə balanslar:
 1. əsas fəaliyyət balansı – təşkilatın nizamnamə siyasətinə müvafiq  olur;
 2. qeyri-əsas fəliyyətlə bağlı balans – təşkilatın digər fəaliyyət növlərini xarakterizə edir.
Təmizləmə üsulu üzrə balanslar:
 1. balans-brutto – özündə tənzimləyici məqalələri birləşdirir, elmi tədqiqatlar zamanı, eləcə də informasiya funksiyalarının təkmilləşdirilməsi üçün işlədilir;
 2. balans-netto – tənzimləyici məqalələri istisna edir, indiki zamanda saldo balans-nettosu üçün istifadə olunur, belə ki, təşkilatın əmlakının real dəyərini əks etdirir.

Uğurlu Baş mühasib olmaq üçün 14 prinsip


TELEGRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN


Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun

Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *