mühasibat, mühasib peşəsi rəqəmsal iqtisadiyyat,Gündən-günə yeni texnologiyalar ictimai həyatın getdikcə daha çox sahələrinə nüfuz edir. Mühasibat işi də istisna təşkil etməyib, indi informasiya texnologiyaları birbaşa mühasib peşəsi ilə əlaqələndirilir.

Bununla əlaqədar olaraq, bir çox iqtisadçılar mühasib peşəsinin yoxa çıxacağını proqnozlaşdırırlar və mühasib peşəsinin yoxa çıxmasına gətirib çıxaran bir sıra səbəbləri misal gətirirlər:

  • mühasiblər baha başa gəlir;
  • maşınlar insanlardan daha keyfiyyətli işləyir;
  • mühasib peşəsi sağlamlıq üçün təhlükəlidir.

Bunlar daha geniş yayılan üç səbəbdir, lakin, onlar ən inandırıcı səbəblər deyil və hər biri ətrafında mübahisə etmək olar.

Yazıya tam şəkildə nəzər yetirmək üçün keçidlərə daxil olun:

I hissə

II hissə


Print Friendly, PDF & Email