Mühasibat uçotunun inkişaf mərhələləri (42-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0

Mühasibat uçotu – inkişaf mərhələləri (42-ci hissə)

41-ci hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun

Mühasibat uçotu,Məsuliyyət mərkəzləri üzrə uçot şərtlərində hazır məhsulun keyfiyyətinin uçotunu təşkil edirlər. ABŞ etiraf edir ki, düzəldilə bilən və düzəldilə bilməyən zay məhsul xərcləri nə qədər aşağıdırsa, kollektivin işinin keyfiyyəti bir o qədər yüksəkdir. Direkt-kostinq və məsuliyyət mərkəzləri üzrə uçot maya dəyəri ilə bağlı ənənəvi baxışları kəskin şəkildə dəyişdirmiş, onun şərti və nisbi olduğunu göstərmişdir.

Amerika məktəbində əmək resurslarının qiymətləndirilməsində iki əsas yanaşma var: birində firmanın insan əməyindən gözlənilən gəlirini müəyyən etməklə hər bir işçinin dəyərini ölçməyə çalışırlar; digəri isə müəssisənin əmək ehtiyatlarının vahid bir komandanı təmsil etməsindən və bütövlükdə qiymətləndirilməsindən qaynaqlanır.

Auditin ilk nəzəriyyəçisi ingilis L. Diksi idi, onun ideyalarını amerikalı P.X. Montqomeri həyata keçirdi. O, Diksini balansın dəqiqliyinin yoxlanılmasının məhdudlaşdırılması ideyasına görə tənqid edirdi. Bu isə böyük zəhmət tələb edir və məhdud nəticələrə gətirib çıxarırdı. Montgomeri bu cür audit mənbələrindən istifadə etmişdi: mənfəət və zərər haqqında hesabat, müxbir məlumatları, o, iqtisadi fəaliyyətin təhlilinin kifayət qədər inkişaf etmiş üsullarını hazırlanmış və tətbiq etmişdi.

Montqomerinin ardıcılları olan R.K. Muts və X.A. Şaraf aşağıdakı müddəaları tərtib etmişdilər:

  1. Hesabat yoxlanılmalıdır.
  2. Auditor və administrasiya arasında maraqların toqquşmasını ehtimal etmək olmaz.
  3. Maliyyə hesabatları və onu təsdiq edən sənədlər qeyri-dəqiqlikdən və sirlərdən azaddır.
  4. Hesabat məlumatlarının obyektivliyi daxili nəzarətin effektivliyinə birbaşa mütənasibdir.
  5. Hesabat standartlara uyğun olaraq doldurulmalıdır.
  6. Audit yoxlaması sonuncu ola bilməz.
  7. Auditorun rəyi yalnız onun səlahiyyətindən asılıdır.
  8. Auditorların peşəkar öhdəlikləri onların vəzifə statusuna cavab verməlidir.
  9. Hesabat məlumatlarının faydalılığı onların yoxlanılmasının dərəcəsi ilə birbaşa mütənasibdir.
  10. Auditorun rəyi auditor tədqiqatının özü ilə müqayisədə daha çox məlumat verə bilməz.

Bu müddəalar audit standartlarının əsasını təşkil etmişdir. Onlar yenidən işlənmiş və tamamlanmışdır. Amerika mühasibatının böyük xidməti kimi peşə etikası müddəalarının işlənib hazırlanmasını qəbul etmək olar.


43-cü hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun


TELEGRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN


Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun

Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *