fbpx

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (5-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0

                        Mühasibatlığın əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (5-ci hissə) mühasibatlıq

4-cü hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun.

Audit

İqtisadi fəaliyyət və hesabdarlıq arasında , iradə və idrak arasındakına bənzər münasibətlər mövcuddur.

L.Y. Kriçevskiy

Hesabdarlığın diqqətindən heç nə yayına bilməz, zira o həqiqətin güzgüsüdür.

Q. Bıçkov

Hesabdarlıq özündə sahibkarın təsərrüfatındakı bütün hadisələri və bütün tədbiləri güzgüdə olduğu kimi əks etdirməlidir.

A.E. Vinkler

Düzgün qurulmuş hesabdarlıq hər bir müəssisənin güzgüsü olmalıdır: ona nəzər yetirən kimi hər şeyin düzgün gedib-getmədiyini görmək olur.

E. N. Yeqorov

Hesabdarlığın bütün praktiki əhəmiyyəti onda gerçəkliyin düzgün əks etdirilməsindən ibarətdir.

V.D. Belov

Hesabdarlığın vəzifəsi, ümumiyyətlə, elə statistik və texniki məlumatların toplanmasından ibarətdir ki, onlar müəssisədə işlərin həqiqi gedişatının tam mənzərəsini elə populyar və sadə şəkildə versin ki, sahibkarları, yaxud onların etibar etdiyi şəxsləri təmin edə bilsin, onlar bu məlumatlardan hər bir halda xüsusi seçim olmadan istifadə edə bilsinlər və bundan öz təsərrüfatlarında sərəncamlarını fayda götürə bilsinlər.

A.Z. Popov

Ticarət mühasibatı müəssisənin xarici münasibətlərinin uçotunu aparır, onun əmlakının tərkibini və təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrini müəyyən edir. İstehsalat mühasibatı müəssisə daxilində bütün istehsal əməliyyatlarını əhatə edir və istehsal prosesini dəqiq əks etdirir.

B. Penndorf

Hesabdarlıq, ümumiyyətlə, müəssisənin bütün göndərişlərini öyrənmir. O, yalnız təsərrüfat gedişlərini və ya ümumiyyətlə, hər bir müəssisənin təsərrüfat həyatını öyrənir.

A.Z. Popov

6-cı hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun.


Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!