fbpx

Almaniyanın vergi sistemi, formalaşması və inkişafı (VI hissə)

posted in: Xəbər, Vergi | 0
Read More9

Almaniya vergi sistemi, formalaşması və inkişafı (VI hissə) V hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Almaniya Federativ Respublikası bir dövlət kimi siyasi və iqtisadi quruluşun müxtəlif mərhələlərini keçmiş, dəfələrlə dünya müharibələrinin yaratdığı dağıntılardan qalxmış, iqtisadi cəhətdən güclü, sosial yönümlü … Read More

Almaniyanın vergi sistemi, formalaşması və inkişafı (III hissə)

posted in: Xəbər, Vergi | 0
Read More9

Almaniya vergi sistemi, formalaşması və inkişafı (III hissə) II hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Almaniya Federativ Respublikası bir dövlət kimi siyasi və iqtisadi quruluşun müxtəlif mərhələlərini keçmiş, dəfələrlə dünya müharibələrinin yaratdığı dağıntılardan qalxmış, iqtisadi cəhətdən güclü, sosial yönümlü … Read More

Almaniyanın vergi sistemi, formalaşması və inkişafı

posted in: Məqalə | 0
Read More9

Almaniya vergi sistemi, formalaşması və inkişafı Almaniya Federativ Respublikası bir dövlət kimi siyasi və iqtisadi quruluşun müxtəlif mərhələlərini keçmiş, dəfələrlə dünya müharibələrinin yaratdığı dağıntılardan qalxmış, iqtisadi cəhətdən güclü, sosial yönümlü dövlətə çevrilmişdir. Hal-hazırda Almaniyada vergitutma sisteminin qurulmasının aşağıdakı prinsipləri yaranmışdır: … Read More

Almaniya vergi sistemi barədə bilmədiklərimiz (2-ci hissə)

posted in: Xəbər, Məqalə, Vergi | 0
Read More9

Fiziki şəxslərdən tutulan gəlir vergisi. Bu vergi dövlət gəlirlərinin başlıca mənbəyidir – o, bütün vergi daxilolmalarının 40%-ə qədərini verir. Bu vergiyə müxtəlif mənbələrdən olan fiziki şəxslər (o cümələdən, digər ölkələrdə də qazanılan gəlirlərdən, əgər orada vergiyə cəlb olunmayıblarsa) cəlb olunur. … Read More

Almaniya vergi sistemi barədə bilmədiklərimiz (1-ci hissə)

posted in: Məqalə, Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Maraqlı olacağını nəzərə alıb, bu dəfə müxtəlif ölkələrin vergiləri barədə oxuculara bir qədər geniş məlumat verəcəyik.  Beləliklə, bu dəfəki yazıda Almaniyanın vergi sistemindən söz açacağıq. 1-ci hissə Alman vergiyə cəlb olunmasının başlıca prinsipi belə səslənir: “Vergilər dövlətin göstərdiyi xidmətlərin ölçüsünə … Read More

error: Content is protected !!