Almaniyanın vergi sistemi, formalaşması və inkişafı (III hissə)

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Almaniya vergi sistemi, formalaşması və inkişafı (III hissə)

II hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun

Almaniya vergi sistemi, limitsiz kredit,

Almaniya Federativ Respublikası bir dövlət kimi siyasi və iqtisadi quruluşun müxtəlif mərhələlərini keçmiş, dəfələrlə dünya müharibələrinin yaratdığı dağıntılardan qalxmış, iqtisadi cəhətdən güclü, sosial yönümlü dövlətə çevrilmişdir.

Federal bir dövlət olaraq, o, siyasi və iqtisadi quruluşun müxtəlif mərhələlərini keçib. Dünya müharibələrinin yaratdığı dağıntılardan dəfələrlə yüksəlib və açıq bir sosial yönümlü iqtisadi cəhətdən güclü bir bazar dövlətinə çevrilib. Almaniyanın bir çox federal torpaqları bir neçə əsr boyunca müstəqil dövlətlər olmuşlar. Beləliklə, hakimiyyətin şaquli və üfüqi qolları arasında optimal əlaqələrin axtarılmasına daimi ehtiyac məhz, buradan qaynaqlanırdı. Federal quruluşa sahib olan hər hansı bir ölkədə mərkəzi problem mərkəzi hökumət və federasiya subyektləri arasında səlahiyyətlərin bölünməsidir.

Bu məsələ də Almaniyada artıq həll olunub. Beləliklə, 1919-cu ilin dekabrında ən böyük vergi islahatı nəticəsində torpaqların maliyyə suverenliyi ləğv edildi. Vergiləri almaq və idarə etmək hüququ müstəsna olaraq yalnız dövlətin ixtiyarına verilib. Vergi sistemi mərkəzləşdirilmişdir. Almaniya gəlirlərin həm şaquli, həm də üfüqi bərabərləşdirilməsini tətbiq edir. Yüksək gəlirli torpaqlar (Bavariya, Vürttemberg, Şimali Reyn-Vestfaliya) maliyyə mənbələrinin bir hissəsini az inkişaf etmiş torpaqlara (Saksoniya, Şlezviq-Holşteyn) köçürürlər. Bu, vergi sisteminin çoxillik inkişafının nəticəsidir.

Almaniya vergi sistemi, geniş miqyaslı dövlət tənzimlənməsinə yönəlmiş ənənəvi istiqamət ilə müəyyən edilən Şimali Amerika sistemlərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlidir.

Bu vergi sisteminin stimullaşdırıcı funksiyası Almaniya vergitutma sisteminin investisiya potensialında özünü göstərir. Bu da sürətləndirilmiş amortizasiya normalarından istifadə etməklə yanaşı, təsərrüfat subyektlərinin əsas təyinatı təsərrüfat subyektlərinin perspektiv inkişafının təmin edilməsi olan ehtiyatların formalaşdırılmasına ayrılan təsərrüfat subyektlərinin mənfəətinin güzəştli vergiyə cəlb edilməsini nəzərdə tutur.

Alman vergi sisteminin fiskal funksiyasının həyata keçirilməsi də əhəmiyyətli xüsusiyyətlərə malikdir. Əsas xüsusiyyəti fiziki və hüquqi şəxslərin daşıdığı təxminən bərabər və çox əhəmiyyətli vergi yüküdür.

Almaniyada vergilər hökumət tərəfindən dövlətin iqtisadiyyatına təsir edən əsas vasitə hesab olunur. Buna görə də ölkədə cəmiyyətin bütün həyati fəaliyyət sahələrini əhatə edən geniş və müxtəlif vergi sistemi mövcuddur.

Vergilər federal, torpaq, birgə (federal və torpaq), bələdiyyə icması vergiləri və kilsə vergilərinə bölünür.


IV hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun


TELEGRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN


Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.

Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *