fbpx

Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlirlər dedikdə nə başa düşülür?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Muzdlu iş – əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq müqavilə (kontrakt) əsasında haqqı ödənilməklə yerinə yetirilən əmək fəaliyyətidir. Muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərə, əməkhaqqından başqa, işçinin əldə etdiyi hər hansı fayda da daxildir. Bəs muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlirlər dedikdə … Read More

Muzdlu işdən əldə olunan gəlirlərin məcburi sosial sığorta ödəmələrinə cəlb edilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün müəssisələr (fiziki və hüquqi şəxslər) işçiləri əmək müqaviləsi əsasında muzdlu əmək fəaliyyətinə cəlb etdikləri zaman onlara görə məcburi sosial sığorta haqqı (MDSS) ödənişi etməlidirlər. İqtisadçı ekspert Radil Fətullayev MDSS-nin ödəniş qaydalarını şərh edir: MMDS ödənişləri 2 … Read More

Muzdlu işdən gəlir vergisinə tətbiq olunan güzəşt

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Muzdlu işdən gəlir vergisi üçün tətbiq olunan güzəşt Vergilər Nazirliyinin şərhində göstərilir ki, Vergi Məcəlləsinin 102.4.4-cü maddəsinə əsasən, daimi qulluq tələb edən sağlamlıq imkanları məhdud uşağa və ya I qrup əlilə baxan və onunla birlikdə yaşayan valideynlərdən biri (özlərinin istəyi … Read More

AR-da muzdlu işlə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında qəbzin verilməsi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Xidmətin adı: AR-da muzdlu iş ilə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında qəbzin verilməsi. Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunanlar: “AR-da muzdlu işlə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında Qəbz” Xidmətin göstərilməsinə əsas verən normativ sənədlər: – Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında Sazişlərə uyğun … Read More

Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi mükəlləfiyyətinin ləğv edilməsi üçün vergi orqanına müraciət edə bilərikmi? 

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Müəssisə mənfəət vergisi ödəyicisidir, işçilərinə əməkhaqqı verir, əməkhaqqı məbləği 8.000 manatdan az olduğuna görə ödəmə mənbəyində vergi tutulmur. Ödəmə mənbəyində vergi tutulmadığı üçün Vergi Məcəlləsinin 150.3.3.3-cü maddəsinə əsasən, muzdlu iş ilə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi mükəlləfiyyətinin ləğv edilməsi üçün … Read More

Bu halda muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir vergiyə necə cəlb edilir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Bu halda muzdlu iş ilə əlaqədar əldə edilən gəlir vergiyə necə cəlb edilir? Sual: Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda muzdlu iş ilə əlaqədar əldə edilən gəlir vergiyə necə cəlb olunur? Vergi dərəcəsi hansı maddəyə əsasən müəyyən edilir? Hansı vergi hesabatı təqdim … Read More

Xəstəlik müavinəti gəlir vergisinə cəlb edilir?

posted in: Vergi, Xəbər | 1
Read More9

Sual: Xəstəlik müavinəti gəlir vergisinə cəlb edilir? Cavab: Bildiririk ki, fiziki şəxs tərəfindən muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir əmək haqqı, bu işdən alınan hər hansı ödəmə və ya fayda, o cümlədən əvvəlki iş yerindən, yaxud gələcək muzdlu işdən alınan gəlirdir. … Read More

Bu vergi bəyannaməsinin formasına dəyişiklik edilib

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Muzdlu işlə əlаqədаr ödəmə mənbəyində tutulаn vergi bəyаnnаməsinin formasında dəyişiklik edilib. Vergilər nazirinin əmri ilə muzdlu işlə əlаqədаr ödəmə mənbəyində tutulаn verginin bəyаnnаməsinin və əlavələrin tərtib еdilməsi qaydaları  (yüklə – MÖMV-Bəyannamə) təsdiqlənib. Qaydalara əsasən, muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan verginin … Read More

Vergi Məcəlləsinin 102.3-cü maddəsinə əsasən, hansı güzəştlər var?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Birinci qrup əliləm və himayəmdə az azyaşlı uşaq var. Muzdlu işlə əlaqədar əldə etdiyim aylıq gəlir 500 manatdır. Bu halda mənə hansı vergi güzəştləri tətbiq edilir? Vergi Məcəlləsinin 102.3-cü maddəsinə əsasən, 1-ci və 2-ci qrup əlillərin (müharibə əlillərindən başqa) hər … Read More

2018-ci ilin sentyabr ayı ərzində vergi orqanına təqdim edilməli olan bəyannamələr və ödənilməli vergilər barədə YADDAŞ

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

2018-ci ilin sentyabr ayı ərzində vergi orqanına təqdim edilməli olan bəyannamələr və ödənilməli vergilər barədə Y A D D A Ş 2018-ci ilin avqust ayı üzrəvergi ödəyiciləri tədiyəçisi olduqları Əlavə dəyər vergisi bəyannaməsini, Aksiz bəyannaməsini, Yol vergisi bəyannaməsini, Mədən vergisi … Read More

1 2
error: Content is protected !!