fbpx

İqtisadiyyat elminin inkişaf tarixi (I hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İqtisadi nəzəriyyə cəmiyyətin inkişaf tarixi ilə əlaqəli öz inkişaf tarixinə malikdir. Hələ qədim dövrün alimləri belə suallara cavab verməyə çalışırdılar: nə üçün mallar bir-birinə müəyyən nisbətlərdə mübadilə edilir, qiymətlərin formalaşmasının əsasını nə təşkil edir? 1615-ci ildə fransız alimi Antuan Monkretyen … Read More

Səyyar vergi yoxlamasının vaxtı necə müəyyən olunur?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Qanunvericiliyin tələbinə görə, səyyar vergi yoxlaması vergi orqanının qərarına əsasən həyata keçirilir. Vergi ödəyicilərində səyyar vergi yoxlaması növbəti və növbədənkənar olmaqla keçirilə bilər. Mövzu ilə bağlı maraq doğuran məqamları iqtisadçı Anar Bayramov şərh edir. Növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə yoxlamanın … Read More

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini istisna edən hallar hansılardır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini istisna edən hallar aşağıdakılardır: – Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusunun təbii fəlakət, yaxud digər fövqəladə və qarşısıalınmaz hadisələr nəticəsində törədilməsi; – Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusunun vergi ödəyicisi – fiziki şəxs tərəfindən xəstə … Read More

Satışdankənar gəlirlər ƏDV bəyannamələrində qeyd olunmalıdırmı?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Müəssisə ƏDV və mənfəət vergisi ödəyicisidir. İl ərzində satışdankənar gəlirlər əldə edir və bu satışdankənar gəlirlər mənfəət vergisi bəyannaməsinin 217-ci “Digər gəlirlər” sətrində qeyd olunaraq, mənfəət vergisinə cəlb olunur. Lakin bu satışdankənar gəlirlər ƏDV-si üçün vergitutma obyekti olmadığı üçün … Read More

error: Content is protected !!