fbpx

Aksiz vergisinin vergitutma obyektləri

posted in: Vergi | 0
Read More9

Vergitutma obyekti Vergitutma obyekti verginin müəyyən edilmiş hesab edilməsi üçün zəruri olan elementlərdəndir və mövcudluğunun hüquqi zəruriliyi Vergi Məcəlləsinin 12-ci maddəsində özünü tapır. Hər hansı malın (işin, xidmətin) dəyəri, əşya və ya digər predmet o zaman vergitutma obyekti sayılır ki, … Read More

Sadələşdirilmiş vergi tətbiq edilən fəaliyyət və əməliyyatlar: vergitutma obyekti

posted in: Vergi | 0
Read More9

Kiçik biznes üçün sadələşdirilmiş vergi ən sərfəli vergi rejimindən biridir. Bu rejimdə vergi yükü azaldılır, hesabatlar sadə sxem üzrə təqdim edilir. Vergi Məcəlləsi (maddə 218.4) bir sıra fəaliyyət sahələri, əməliyyatlar müəyyən edilib ki, onlara yalnız sadələşdirilmiş vergi tətbiq edilir. Ölkədaxili … Read More

Vergitutma obyekti ticarət əlavəsi olan halda ƏDV əvəzləşir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergitutma obyekti ticarət əlavəsi olan halda ƏDV əvəzləşir? Sual: ƏDV məqsədləri üçün Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan kənd təsərrüfatı mallarının pərakəndə satışı ilə məşğul olan şəxslər üçün vergitutma obyekti ticarət əlavəsidir. Həmin şəxslər tərəfindən alınan kənd təsərrüfatı və digər mallara görə … Read More

Torpaq vergisinin ödəyiciləri

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Torpaq vergisi torpaq mülkiyyətçilərinin və ya istifadəçilərinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrindən asılı olmayaraq torpaq sahəsinə görə hər il sabit tədiyyə şəklində hesablanır. Torpaq vergisinin ödəyiciləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq sahələri olan fiziki şəxslərdir. Fiziki şəxslərin Azərbaycan Respublikasının … Read More

error: Content is protected !!