fbpx

Vergitutma obyekti ticarət əlavəsi olan halda ƏDV əvəzləşir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergitutma obyekti ticarət əlavəsi olan halda ƏDV əvəzləşir? Sual: ƏDV məqsədləri üçün Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan kənd təsərrüfatı mallarının pərakəndə satışı ilə məşğul olan şəxslər üçün vergitutma obyekti ticarət əlavəsidir. Həmin şəxslər tərəfindən alınan kənd təsərrüfatı və digər mallara görə … Read More

Torpaq vergisinin ödəyiciləri

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Torpaq vergisi torpaq mülkiyyətçilərinin və ya istifadəçilərinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrindən asılı olmayaraq torpaq sahəsinə görə hər il sabit tədiyyə şəklində hesablanır. Torpaq vergisinin ödəyiciləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq sahələri olan fiziki şəxslərdir. Fiziki şəxslərin Azərbaycan Respublikasının … Read More

Hüquqi şəxsin mənfəət vergisinin ödəyiciləri və vergitutma obyekti

posted in: Vergi, Xəbər | 1
Read More9

Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezident müəssisələr mənfəət vergisinin ödəyiciləridir. Fiziki şəxs olmayan hər hansı xarici şəxs AR Vergi məcəlləsinin 137-ci maddəsinə uyğun olaraq birgə sahibkarlıq fəaliyyətinin obyekti kimi baxılmalı olmadığını sübut etməyincə, bu fəslin məqsədləri üçün ona müəssisə kimi baxılır. … Read More

Aksiz vergisinin vergitutma obyekti

posted in: Vergi | 0
Read More9

Aksiz bir neçə mərhələdə ödənilə bilər. Məsələn, əgər vergi ödəyicisi hər hansı bir aksizli malı digər aksizli malların istehsalında xammal və material olaraq istifadə etmək üçün əldə etmişsə, Vergi Məcəlləsinə əsasən o, aksizi həm xammal və materialı alarkən, həm də … Read More

Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün vergitutma obyekti

posted in: Vergi | 0
Read More9

Hesabat dövrü ərzində sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) və əmlaka görə əldə edilmiş ümumi hasilatın, habelə satışdankənar gəlirlərin həcmi (ödəmə mənbəyində vergi tutulmuş gəlirlər, məsələn faizlər, dividendlər istisna edilməklə) vergitutma obyektidir. Satışdankənar gəlirlərə digər müəssisələrin fəaliyyətində … Read More

error: Content is protected !!
kargüzarlıq,kurs, muhasibat, Mühasibat kargüzarlığı kursları