fbpx

Torpaq vergisi ödəyiciləri

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Torpaq vergisinin hüquqi bazası Respublika ərazisində mülkiyyətində yaxud istifadəsində torpaq sahəsi olan fiziki şəxslər, habelə müəssisələr torpaq vergisinin ödəyiciləri, həmin sahələr isə vergitutma obyekti sayılır. Vergi məbləğinin hesablanması bələdiyyə qurumları yaxud ödəyicinin özü tərəfindən həyata keçirilir. Məsələn, Azərbaycanda hüquqi şəxslərin … Read More

Aksiz vergisinin vergitutma obyektləri

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergitutma obyekti Verginin müəyyən edilmiş sayılması üçün zəruri vergi elementlərdən biri vergitutma obyektidir. Əsas vergi elementlərinin mövcudluğu hüquqi baxımdan Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 12-ci maddəsində təsbit olunub. Aksiz vergisinin vergitutma obyekti, aksiz vergisi tutulan əməliyyatlar haqqında danışmazdan öncə bu əsas … Read More

Vergitutma obyekti ticarət əlavəsi olan halda ƏDV əvəzləşir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergitutma obyekti ticarət əlavəsi olan halda ƏDV əvəzləşir? Sual: ƏDV məqsədləri üçün Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan kənd təsərrüfatı mallarının pərakəndə satışı ilə məşğul olan şəxslər üçün vergitutma obyekti ticarət əlavəsidir. Həmin şəxslər tərəfindən alınan kənd təsərrüfatı və digər mallara görə … Read More

error: Content is protected !!