Braziliya vergi sistemi barədə bilmədiklərimiz (1-ci hissə)

posted in: Məqalə, Vergi, Xəbər | 0
1 günə girovsuz və zaminsiz sürətli kredit

BraziliyaBraziliya vergi sistemi

1-ci hissə

Braziliyada yaşayan həm yerli, həm də əcnəbi sakinlər beynəlxalq gəlirlərə görə vergi ödəyicisi subyekti hesab olunurlar. Başqa ölkələrlə Braziliya arasında vergilər sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq barədə saziş varsa, onda müəyyən vergi güzəştləri tətbiq oluna bilər.

Gəlir istənilən öhdəlikdən azad olmalı və əcnəbi vergi yurisdiksiyası tərəfindən bunu təsdiq edən sənədlərin əsli olmalıdır. Vergi qoymaya cəlb olunan gəlir bütün pul-kredit məbləği və əlavə güzəştləri özündə ehtiva edir. Braziliyada işləyən əcnəbilər üçün bu, özündə ailənin daimi yaşayış yerinə gəlişi ilə bağlı xərcləri, mənzil, təhsil, avtomobilə, tibbi xərclərə görə müavinətləri özündə birləşdirir. Bundan əlavə, istənilən ödənilən vergi kompensasiyası vergiyə cəlb olunan gəlirlərə daxil edilir.

Bax: Polşa vergi sistemi barədə bilmədiklərimiz (1-ci hissə)

Xidməti avtomobildən istifadə və ya yerli kluba üzvlük kimi qeyri-pul əlavə imtiyazları da vergiyə cəlb olunan gəlirlərə daxildir. Qulluqçu üçün birbaşa şirkət tərəfindən və ya şirkət tərəfindən bilavasitə üçüncü şəxs üçün ödənilən xərclər arasında hər hansı bir fərq qoyulmur. Müəyyən hallar istisna olmaqla daimi müavinətlər vergiyə cəlb olunmur. Braziliya şirkətlərinin fiziki şəxslərə tətbiq etdiyi vergi dərəcələri aşağıda göstərilən mütərəqqi vergi dərəcəsi cədvəlinə əsasən aylıq olaraq ödənilir və özündə fərdi mənfəət vergisini ehtiva edir.

Vergiyə cəlb edilən gəlirdən, digər şeylərdən asılı olaraq:

  • himayədə olan şəxsə görə xərclər – ayda 126 real (bir nəfərə görə)
  • sosial təminat əmanətləri
  • məhkəmələr tərəfindən boşanma qərarına müvafiq olaraq təyin edilən alimentlər
  • təhsil məsrəfləri – illik 2,373 real (bir nəfər üçün)
  • tibbi və stomatoloji xərclərin ödənilməsinə yönələn xərclər
  • Braziliya xüsusi pensiya proqramlarına qoyulan əmanətlər (illik vergiyə cəlb olunan gəlirlərin 12%-dən çox olmamaqla)

Diqqət yetirmək lazımdır ki, xüsusi pensiya proqramlarına qoyulan əmanətlər kimi təhsil və tibblə bağlı xərclər də illik gəlirlə bağlı deklarasiyadan çıxarıla bilər. Bu aylıq vergi tutulmalarında da göstərilmir. Gəlir vergisi ilə bağlı illik fərdi vergi deklarasiyasına məlumatlar daxil edilərkən, əksər vergi ödəyiciləri təklif olunan vergi ayırmalarından birini seçə bilərlər:

a) Deklarasiyada göstərilən və mümkün tutulmaları göstərən faktiki xərclərə uyğun;

b) təklif olunan tutulma metoduna əsaslanan çıxılmalar (vergi gəlirinin 20% bərabər, 11 167 real ilə məhdudlaşan məbləğin tutulması)

Həmçinin bax: İsveçrə vergi sistemi barədə bilmədiklərimiz


Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun.
Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.
Print Friendly, PDF & Email