Müxtəlif debitorlar və kreditorla hesablaşmalar

posted in: Xəbər | 0

Hesablar planına uyğun olaraq 76 N-li “Müxtəlif debitorlar və kreditorla hesablaşmalar” hesabı kommersiya xarakteri daşımayan əməliyyatlar, müəssisə işçilərinin əmək haqlarından məhkəmə orqanlarının qərarlar, yaxud icraedici sənədlərə və s. əsasən müxtəlif təşkilatların və ya ayrı-ayrı şəxslərin xeyrinə tutulmuş məbləğlər üzrə, çeklə ödənilmiş xidmətlərə görə nəqliyyat təşkilatları ilə və ümumilikdə 60-75-ci hesablarda göstərilməyən bütün növ əməliyyatlar üzrə debitor və kreditorlarla hesablaşmalar haqqında məlumatlar əks olunur. Hesab üzrə analitik uçot hər debitor və kreditor üzrə aparılır.

Print Friendly, PDF & Email