Mühasibat uçotu, təşkilatın fəaliyyəti haqqında məlumatların toplanması, təşkili və ötürülməsi yolu ilə öz məqsəd və vəzifələrinə çatmasına kömək edir.

Beləliklə, o, bugünkü biznes mühitinin ayrılmaz hissəsidir. Mühasibat uçotunun özündən başqa, müasir təşkilatda fərdi mühasib və ya mühasiblərin rolu eyni dərəcədə vacibdir, çünki həmin şəxs və ya şöbə mühasibat uçotunun iki müxtəlif sahəsində işləyir: maliyyə uçotu və idarəetmə uçotu.

Mühasibat uçotunun bu iki fərqli sahəsinin nə təklif etdiyini bilmək, bizim dövrümüzdə mühasibat uçotunun rolunu izah edəcəkdir.

Yazının davamına nəzər yetirin


Print Friendly, PDF & Email