fbpx

İşçinin ailә üzvü vәfat edәrsә, ona hәr hansı bir kompensasiya ödәnilә bilәr?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sual: Әmәk qanunvericiliyindә belә bir hal nәzәrdә tutulubmu ki, işçinin birgә yaşadığı ailә üzvü vәfat edәrsә, ona hәr hansı bir kompensasiya ödәnilә bilәr? Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun. Cavab: … Read More

Mәzuniyyәt zamanı işçi xәstәlәnәrsә mәzuniyyәt günlәri artırılır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

  Sual: Növbәti mәzuniyyәt zamanı işçi xәstәlәnәrsә mәzuniyyәt günlәri artırılırmı? Həmçinin oxu: Məzuniyyət və Əmək haqqı məbləğinin ayrılıqda vergiyə cəlb edilməsi Cavab: Növbәti mәzuniyyәt (әsas vә yaxud әlavә mәzuniyyәt) zamanı xәstәlik vә ya zәdә nәticәsindә әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsinә görә müavinәt, … Read More

İstifadə edilməmiş məzuniyyətə görə kompensasiya hesablayarkən güzəşt məbləği nəzərə alınmalıdırmı?

posted in: Vergi, Xəbər | 4
Read More9

  Sual: İşçiyə istifadə edilməmiş məzuniyyətə görə kompensasiya hesablayarkən gəlir vergisi hesablanan zaman ölkə üzrə yaşayış minimumu nəzərə alınmalıdırmı? Həmçinin bax: Məzuniyyət dövrü bir neçə ayı əhatə edərsə hesablama hansı ayda aparılır? Cavab: Bildiririk ki, işçiyə istifadə edilməmiş məzuniyyət günləri üçün … Read More

Mәzuniyyәtlәrin növbәlilik cәdvәllәrindən kənarlaşmalara hansı hallarda yol verilə bilər?

posted in: Xəbər | 1
Read More9

Sual: Hәr il müәssisәlәrdә әmәk mәzuniyyәtlәrinin verilmәsi üçün növbәlilik cәdvәllәri tәrtib edilir. Mәzuniyyәtlәr bu cәdvәldә göstәrilәn vaxtdan başqa vaxta keçirilә bilәrmi? Cavab: Әmәk Mәcәllәsinә әsasәn istehsalın vә işin normal gedişini tәnzimlәmәk, mәzuniyyәtlәrin uçotunun düzgün aparılmasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә hәr … Read More

Kim nə qədər işləyir??? (2-ci hissə)

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

Dünyanın müxtəlif ölkələrində iş günü, iş həftəsi və iş vaxtı, eləcə də məzuniyyətlərdən bəhs edən yazının 2-ci hissəsini sizə təqdim edirik. Ödənilən məzuniyyət dövrünün orta müddəti müxtəlif ölkələrdə bir-birindən fərqlənir: Avstriya – məzuniyyət dövrü 6 həftə təşkil edir (25 yaşdan … Read More

Ödənişsiz məzuniyyət maksimum nə qədər ola bilər?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sual: Müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn işçilәr uzun müddәtә ödәnişsiz mәzuniyyәtә göndәrilә bilәrmi? Cavab: Kollektiv müqavilәlәrdә, belә müqavilәlәr bağlanmadığı hallarda әmәk müqavilәlәrindә nәzәrdә tutulan şәrtlәrlә vә qaydalarda, işin normal ahәngini pozan amillәr – tәbii fәlakәt, istehsalat qәzaları vә operativ surәtdә qarşısı alınmayan … Read More

Məzuniyyət və Əmək haqqı məbləğinin ayrılıqda vergiyə cəlb edilməsi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Bilmək istərdim ki, əmək müqaviləsi, məsələn, 1 illikdir. 1 oktyabrdan 30 sentyabra kimi. Oktyabr ayında əvvəlki ilin istifadə edilməyən məzuniyyət günlərinin kompensasiyasını hesablayarkən, vergi necə hesablanır, maaşla birlikdə və ya ayrıca hesablanmalıdır? Bildiyim qədəri ilə əmək ili bitdiyindən o … Read More

1 2 3
error: Content is protected !!