fbpx

Məzuniyyət vaxtı orta əmək haqqını ödəmək üçün vəsaitin mənbələri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Məzuniyyətin növləri İşçinin işlədiyi iş yerini, vəzifəsini saxlamaq şərti ilə iş günləri ərzində müvəqqəti işdən uzaqlaşması məzuniyyət adlanır. İşdən uzaqlaşma istirahət məqsədli, yaxud başqa sosial səbəblərlə əlaqəli ola bilər. İşçiyə məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqı hesablanır və ödənilir. Ona … Read More

Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması ardıcıllığı

posted in: Xəbər | 1
Read More9

Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqı İşəgötürən işçilərə iş yerini (vəzifəsini) və orta əmək haqqını saxlamaqla əmək məzuniyyəti  verməyə borcludur. Bu məqsəd üçün hesablamalar zamanı Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin tələbləri, məzuniyyət vaxtı orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan ödənişləri, … Read More

Məzuniyyət haqqı hesablanması zamanı nəzərə alınan əmək haqları

posted in: Xəbər | 1
Read More9

Məzuniyyət vaxtı saxlanılan əmək haqqı Məzuniyyət işlədiyi iş yeri, vəzifəsi saxlanılmaqla işçinin iş günləri ərzində müvəqqəti olaraq işdən uzaqlaşmasıdır. Həmin müddətdə Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq işçiyə orta əmək haqqı verilir, bu onun qanunvericiliklə müəyyən olunmuş hüquqi təminatlarından biridir (ƏM, maddə … Read More

Məzuniyyətlər və orta əmək haqqı

posted in: Xəbər | 1
Read More9

Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqı İşçi məzuniyyətdə olarkən işəgötürən onun iş yerini (vəzifəsini), habelə orta əmək haqqını saxlayır (AR Əmək Məcəlləsinin 111-ci maddəsi). Bu o deməkdir ki, məzuniyyət vaxtı üçün ödəniş işçinin orta emek haqqına əsaslanır. Orta əmək haqqı … Read More

İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər hansı halda sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilər?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi və işçilərinin sayı 6 nəfər olan hüquqi şəxs mebel istehsalı ilə məşğuldur, il ərzindəki dövriyyəsi 200.000 min manatdan az olub. Müəssisə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi statusunda qala bilərmi? Vergi Məcəlləsinin 218.5.8-ci maddəsinə əsasən, 10 nəfərdən artıq işçisi olan … Read More

Ödənişsiz məzuniyyət hüququ və ondan istifadə

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Ödənişsiz məzuniyyət nədir? İstirahət vaxtının ən mühüm və əhəmiyyətli hissəsi olan məzuniyyətlərin təyinatına görə bir neçə növü var. İllik əsas əmək məzuniyyəti, habelə əlavə ödənişli məzuniyyətlə yanaşı, işçilərin ödənişsiz məzuniyyət hüququ da var. Onu həm də öz hesabına məzuniyyət də … Read More

Məzuniyyət üçün orta əmək haqqının ödənilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Məzuniyyətin ödənilməsi – 2023-cü il İşəgötürən əmək müqaviləsi ilə işləyən işçilərin hər birinin məzuniyyət hüququnu təmin etməyə borcludur. Məzuniyyət zamanı işçinin iş yeri saxlanılır. Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının ödənilməsi onun hansı iş ili üçün verilməsindən asılı deyil. 2023-cü … Read More

Standard & Poor’s agentliyi Kapital Bank-ın reytinq proqnozunu yüksəltdi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Standard & Poor’s Beynəlxalq Reytinq Agentliyi növbəti qiymətləndirmənin yekunu olaraq Kapital Bank-ın reytinq proqnozunu “stabil”dən “pozitivə” yüksəltdi, uzunmüddətli və qısamüddətli kredit reytinqlərini isə “BB-/B” səviyyəsində təsdiqlədi. Bu reytinqlər ölkə bankları arasında ən yüksək göstəricilərdən hesab olunur.          … Read More

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə sahibkarlara maliyyə yardımı göstəriləcək

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Prezident İlham Əliyev “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlara kommunal xidmətlərdən istifadəyə görə maliyyə yardımı göstərilməsi haqqında” Fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi canlanmanın sürətləndirilməsi, investisiya cəlbediciliyinin artırılması, müasir və effektiv istehsal, ticarət … Read More

error: Content is protected !!