fbpx

Bir sıra bəyannamələrin tərtib olunması qaydaları təsdiq edilib

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə əlaqədar İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən bəzi bəyannamə formaları, həmin bəyannamələrə əlavələrin formaları və tərtib olunması qaydalarında müvafiq dəyişikliklər təsdiq edilib. Yeni bəyannamə formaları aşağıdakılardır: “Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsinə Əlavə №5”in forması və … Read More

Gəlir vergisinin vergitutma obyekti

posted in: Vergi | 0
Read More9

Vergitutma obyektləri Tarixən gəlir vergisinin subyektləri fiziki şəxslər olub. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 95-ci maddəsi gəlir əldə edən rezident və qeyri-rezident fiziki şəxsləri gəlir vergisinin ödəyicisi hesab edir. Amma, istənilən verginin müəyyən olunması üçün, vergi subyekti ilə yanaşı vergitutma elementlərinin … Read More

Şirkətlərə mühasibat konsaltinqi nəyə lazımdır və bu neçəyə başa gələ bilər? (II hissə)

Read More9

Şirkətlərə mühasibat konsaltinqi nəyə lazımdır? I hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Şirkətlərin işində bəzən elə hallar yaranır ki, ştat mühasibinin səlahiyyəti məsələnin həlli üçün kifayət etmir, autsorsinqə müraciət etmək isə qeyri-rentabelli  hesab olunur və məqsədəuyğun deyildir. Belə hallarda … Read More

Qazancı olmayan işçinin əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İşçinin son 12 aylıq dövrdə heç bir qazancı olmamışdırsa, əmək müqaviləsinə xitam verilərkən ona istifadə olunmamış məzuniyyətə görə kompensasiya necə hesablanmalıdır? Suala əmək qanunvericiliyi eksperti Nüsrət Xəlilov aydınlıq gətirir. Əmək Məcəlləsinin 130-cu maddəsinin “a” bəndinə əsasən, həkim məsləhət komissiyasının rəyi … Read More

Praktiki “Bəyannamə və hesabatların hazırlanması” kursu

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Praktiki “Bəyannamə və hesabatların hazırlanması” kursu Qeydiyyat linki: https://form.cubics.pro/form/ Mühasib vakansiyası üçün tələb edilən bacarıqlar arasında ən çox aşağıdakılara rast gəlirik: Bəyannamə Tərtibat Proqramından (BTP-dən) istifadə edilməsi; Rüblük Vahid bəyannamənin hazırlanması və təqdim edilməsi; Sadələşdirilmiş Vergi bəyannaməsinin hazırlanması və təqdim … Read More

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi hansı dərəcələr üzrə hesablanır?

posted in: Vergi | 0
Read More9

Gəlir vergisinin dərəcələri onu müəyyən edən əsas elementlərdəndir (Vergi Məcəlləsi, maddə 12). Fiziki şəxsin gəlir vergisinin dərəcəsi gəlirin mənbəyindən, onun aid olduğu kateqoriyadan asılıdır. Muzdlu işdə çalışan, sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan  fiziki şəxslərin gəlir vergisi dərəcəsi fərqlənir. … Read More

error: Content is protected !!