fbpx

Əlavə dəyər vergisi ödəyiciləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

ƏDV ödəyicisi kimdir? Əlbəttə deyə bilərsiniz ki, ƏDV kim ödəyir, o da ƏDV ödəyicisidr. Amma, bu əslində bu belə deyil. Bu suala Vergi Məcəlləsi (maddə 154) belə cavab verir: “Əlavə dəyər vergisi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmiş yaxud keçməli olan şəxslər”. … Read More

Əlavə dəyər vergisinin dərəcəsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycanda ƏDV dərəcəsi ƏDV-nin bir vergi növü kimi müəyyən edilməsi üçün ilk növbədə əlavə dəyər vergisi üzrə vergitutma elementləri müəyyən edilməlidir. Əlavə dəyər vergisi – ƏDV dərəcəsi belə vergitutma elementlərindən biridir (AR Vergi Məcəlləsi, maddə 12).    ƏDV dolayı vergidir. … Read More

Mənfəət vergisinin hesablanması qaydası

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mənfəət vergisi necə hesablanmalıdır? Mənfəət vergisinin hesablanması qaydası rezident və qeyri-rezident müəssisələrdə demək olar ki, eynidir: ilk öncə mənfəət vergisi məqsədləri üçün vergitutma bazası müəyyən edilir; mənfəət vergisi dərəcəsi araşdırılır; bunların ikisinin hasili kimi büdcəyə ödəniləcək vergi məbləği hesablanır. Rezident … Read More

ƏDV məqsədləri üçün vergitutma obyekti

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergitutma obyekti anlayışı Verginin müəyyən edilmiş hesab edilməsi üçün vergi ödəyicisinin, həmçinin  bir sıra vergitutma elementlərinin mövcudluğu vacibdir. Vergitutma obyekti belə elementlərdən biridir (Vergi Məcəlləsi, maddə 12). Bütün vergilərdə, o cümlədən ƏDV məqsədləri üçün vergitutma obyekti verginin nədən tutulmalı olduğunu … Read More

error: Content is protected !!