fbpx

Kapital Bank gənclərin təhsilinə və inkişafına dəstək verməyə davam edir

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Ölkənin birinci bankı Kapital Bank təhsil yönümlü layihələrə və peşəkar kadrların inkişafına böyük önəm verir. Bu layihələr çərçivəsində 2023-cü il iyul ayında tələbələr üçün “Birbank” təqaüd proqramı elan edilib. Təqaüd proqramına 3-cü kursda oxuyan, universitetə qəbul balı 550 və daha … Read More

Kənd təsərrüfatı məhsulları idxal edən vergi ödəyicisi ƏDV-ni necə əvəzləşdirə bilər?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Müəssisəmiz xaricdən kartof idxal edərək ölkədə topdansatışını həyata keçirir. Bildiyimizə görə, kənd təsərrüfatı mallarının topdan və pərakəndə satışının ticarət əlavəsi tətbiq edilməklə həyata keçirilməsi və ödənilmiş ƏDV-nin əvəzləşdirilməməsi mövcud qanunun tələbləridir. Belə olan halda, idxal etdiyimiz həmin məhsullara görə ödənilmiş … Read More

232 saylı “Ödənişə qədər saxlanılan qısamüddətli investisiyalar” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İnvestisiyaların təsnifatı 232 saylı aktiv hesabı üzrə uçota alınan ödənişə qədər saxlanılan qısamüddətli investisiyalar Hesablar Planının 23-cü maddəsinin (“Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri”) tərkibinə daxildir. Başqa bir şirkətin səhmlərinin alınması alıcı şirkət üçün investisiyadır. İnvestisiyaların alınması üzrə müxabirləşmələrin düzgün aparılması üçün … Read More

Bank depozitləri üzrə gəlir vergisinin hesablanması qaydası

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mövzunu iqtisadçı ekspert Anar Bayramov şərh edir: Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-2-ci maddəsinə əsasən, 2023-cü il fevralın 1-dən etibarən 5 il müddətində Azərbaycan Respublikasının ərazisində, habelə ölkə hüdudlarından kənarda rezident hüquqi şəxslər tərəfindən kütləvi təklif edilmiş və tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış səhmlər və … Read More

Gəlir vergisinin büdcə gəlirlərinin formalaşmasında rolu

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Dövlətlərin bir çox məqsədləri reallaşdırmaq üçün vəsaitlərə ehtiyacı var. Dövlət strukturlarını qoruyub saxlamalıdır, maliyyələşdirməlidir, öz funksiyalarını reallaşdırmalıdır, həmçinin qarşısına qoyduğu məqsədləri yerinə yetirməlidir. Dövlətin vəsaitləri büdcə-maliyyə sahəsində toplanır. Vergilər bu vəsaitləri formalaşdıran əsas mənbələrdir. Gəlir vergisi bu sırada xüsusi yer … Read More

Kassa kitabının tərtibi və pul vəsaitlərinin saxlanması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi ödəyicilərində kassa kitabı zəruridirmi? Mühasibat uçotu subyektlərində kassa əməliyyatlarının qeydiyyatı üçün xəzinədar tərəfindən kassa kitabı aparılır. Bu kitabda nağd pul vəsaitlərinin (istər milli, istər xarici valyuta) kassaya mədaxili və məxarici, habelə kassa əməliyyatları üzrə günün sonuna qalıqlar əks etdirilir. Kassa … Read More

error: Content is protected !!