fbpx

Əmək məzuniyyətinin hesablanması zamanı orta əməkhaqqının əmsallaşdırılması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Məzuniyyət vaxtı işçinin təminatları Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 37 maddəsi ilə təsbit edilmiş istirahət hüququnun ən mühüm təminatlarından biri məzuniyyətdir. İşçiyə hər iş ili üzrə bir dəfədən az olmayan ən azı 21 təqvim günü olmaqla məzuniyyət verilməsi təmin edilməlidir. Bu zaman … Read More

Pərakəndə satış təşkil edən sahibkar kassa aparatı quraşdırmalıdırmı?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mənim çörək (lavaş) sexim var və istehsal etdiyim məhsulları vətəndaşlara satıram. Bu halda yeni nəsil kassa aparatı quraşdırmalıyammı? İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicisi tərəfindən istehsal edilmiş hazır məhsulların özünə məxsus … Read More

223 saylı “Bank hesablaşma hesabları”: xaricolmalar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Bank hesablaşma hesabı nədir? Bank hesablaşma hesabları hüquqi yaxud sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən bankda açılır və nağdsız əməliyyatların aparılması üçün istifadə olunur. Bank hesabları üzrə aşağıdakı əməliyyatlar aparıla bilər: vergilərin, sosial sığorta haqlarının, cərimə və maliyyə sanksiyalarının ödənilməsi; … Read More

142 saylı “Təbii sərvətlərin (ehtiyatların) tükənməsi” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Təbii sərvətlər hansılardır? Təbii sərvətlər (ehtiyatlar) bəşəriyyətin mövcudluğu üçün təbii şəraitin məcmusunun bir hissəsi, cəmiyyətin maddi tələbatını ödəmək üçün ictimai istehsal prosesində istifadə olunan, onu əhatə edən təbii mühitin ən mühüm komponentidir. Onlar tükənən və tükənməyən kimi iki qrupa ayrılır. … Read More

ƏDV ödəyicisi olduqdan sonra əvvəlki dövrdə alınmış malların satışı

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinin 156-cı maddəsinə əsasən, qeydiyyatdan keçməli olmayan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən şəxs vergi orqanına ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyat haqqında könüllü ərizə verə bilər və ya Vergi Məcəlləsinin 157-ci maddəsinə uyğun olaraq, 12 aylıq ardıcıl dövriyyəsi 200.000 manatı keçdikdən sonra növbəti … Read More

223 saylı “Bank hesablaşma hesabları” hesabına daxilolmalar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Bank hesablaşma hesabları üzrə uçotun əsasları Bank əməliyyatları müasir dövrdə təşkilatlar üçün gündəlik fəaliyyətin ayrılmaz bir parçası olmuşdur. Peşəmizlə bağlı tez-tez bank hesablaşma hesabına mədaxil, bank hesablaşma hesabından məxaric, müxtəlif yerli və xarici ödənişləri, eləcə də bunlarla əlaqədar olan konvertasiya … Read More

221 saylı “Kassa” hesabı üzrə uçot: xaricolmalar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Kassa hesabı üzrə əməliyyatlar Mühasibat uçotu subyektlərində pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə uçot Hesablar Planının 22-ci maddəsinə  uyğun açılan hesablar üzrə aparılır. 7 saylı MUBS-un tələblərinə uyğun tərtib olunan “Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat” (PVHHH) pul vəsaitlərində baş verən … Read More

error: Content is protected !!