fbpx

Mühasibatlıqda uçot hesabları: maliyyə əməliyyatlarının qeydiyyatı

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Müəssisə anlayışı, müəssisənin təsnifatı, fəaliyyəti haqqında ilkin təsəvvürləriniz var. Biznesdə mühasibat uçotunun əhəmiyyətinə əvvəlki yazılarda toxunmuşuq. Sahibkarlar təsərrüfat fəaliyyətində müxtəlif əməliyyatlar həyata keçirir. Bu əməliyyatlar hansılardır, onlar necə qeydə alınır, mühasibatlıqda uçot hesabları nədir, maliyyə hesabatları biznesin durumunu necə əks … Read More

Əlavə dəyər vergisinin büdcə gəlirlərinin formalaşmasında rolu

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Dövlət büdcəsi gəlirlərində ƏDV-nin rolu Hər bir verginin, o cümlədən əlavə dəyər vergisi tətbiqinin əsas məqsədi dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artımını təmın etməkdir. Bunun üçün tətbiq edilən vergi dərəcələrinin optimal səviyyəsinin müəyyən edilməsi vacib şərtdir. Satışla bağlı vergi dərəcəsi daha yüksək … Read More

error: Content is protected !!