fbpx

İstehsal məsrəflərinin sadə uçot metodu

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Maya dəyərinin kalkulyasiyası Məhsulun maya dəyərinin hesablanması biznes üçün vacibdir. Əldə edilmiş gəlirlərdən səmərəli istifadə müəssisələrdə maya dəyərinin düzgün müəyyən edilməsin tələb edir. İstehsal olunmuş məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası məhsul vahidinin yaxud dəstinin maya dəyərinin hesablanması deməkdir. Biznesdə adətən hazır … Read More

Kameral vergi yoxlamaları vergi ödəyicilərini risklərdən sığortalayır

posted in: Xəbər | 0
Read More9

“Kameral vergi yoxlamasından düzgün qaydada, ağılla istifadə edən mühasib ondan yararlana bilər. Çünki bu yoxlama vergi ödəyicisinin, mühasibin gələcəkdə səyyar vergi yoxlaması risklərini minimallaşdırır”. Bunu Auditorlar Palatasının üzvü, “Bizcon” MMC-nin rəhbəri Anar Bayramov “İllik Mühasiblər Forumu -2024” platformasındakı çıxışında bildirib. … Read More

Sadələşdirilmiş verginin dərəcəsi və onun tətbiq istiqamətləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sadələşdirilmiş vergi neçə faizdir? Müəyyən kateqoriyaya aid edilən vergi ödəyiciləri vergilərin hesablanması və ödənilməsi zamanı sadələşmiş metoddan istifadə edir. Bu zaman aşağıdakı üsullarla müəyyən edilən sadələşdirilmiş vergi dərəcəsi tətbiq olunur: faiz dərəcəsi tətbiq edilməklə; sabit vergi məbləği tətbiq edilməklə; notariuslar … Read More

Vergi auditi kursu

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi auditi kursu Vergi auditi iqtisadi subyektlərin mühasibat və vergi hesabatlarının, ödəmələrin və müəssisələrin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin ümumi vəziyyətinin yoxlanılmasından, onların aktiv və passivlərinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Azərbaycan Mühasiblər Məktəbində tədris edilən Vergi auditi kursunun keçirilməsində məqsəd iştirakçıların praktik vergi biliklərini artırmaq, vergi … Read More

132 saylı “Bioloji aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri” hesabı

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Normativ sənədlər Bioloji aktivlər üzrə uçot Hesablar Planının “Uzunmüddətli aktivlər” bölməsinin 13-cü maddəsinin 132 saylı hesabı üzrə aparılır. Bu aktivlərə canlı heyvanlar, bitkilər, habelə barverən bitkilərin üzərində yetişən məhsullar aiddir. Onların uçotunun əsas məsələləri 41 №-li “Kənd təsərrüfatı” MUBS-a (IAS … Read More

error: Content is protected !!