fbpx

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

Read More9

Əmək müqaviləsi Əmək müqaviləsi müəssisə, yaxud təşkilatlarda əmək münasibətlərinin  rəsmiləşdirilməsinə əsas verən yeganə sənəddir. Müqavilənin məzmunu tərəflərin hüquq və vəzifələrini müəyyən edən şərtlərdən ibarətdir. Əmək müqaviləsinin tərəfləri işçi və işəgötürəndir. İşəgötürənlə işçi arasında əmək münasibətləri AR Əmək Məcəlləsi ilə tənzimlənir. … Read More

Dəfn üçün müavinət necə təyin edilir?

posted in: Müavinət, Xəbər | 0
Read More9

Yaxın bir insanın vəfatı zamanı dəfn xərclərini ödəmək üçün birdəfəlik ödəniş nəzərdə tutulub. Çox zaman dəfn pulu adlanan bu vəsait “Sosial müavinətlər haqqında” AR qanunu ilə müəyyən olunub və dəfn üçün müavinət adlanır. Dəfn üçün müavinət kimə verilir? Sığortaolunan, əmək … Read More

İşəgötürən işçini ixtisar etdiyi halda müavinət

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İşdənçıxarma müavinəti nədir? İşdənçıxarma müavinəti işçidən asılı olmayan səbəblərdən əmək müqaviləsinin ləğvi zamanı işəgötürən tərəfindən ödənilən pul müavinətidir. Müavinətin məbləği işçinin əmək stajından və onun işdən çıxarılması səbəbindən asılıdır. Əmək müqaviləsinə xitam verilmiş işçilərin təminatları AR Əmək Məcəlləsinin 77-ci maddəsi ilə … Read More

Dəfn üçün müavinət almaq hüququ olan şəxslər

posted in: Müavinət, Xəbər | 0
Read More9

Gec ya tez, hər kəs ölümlə üzləşir. Bəzən insanları yaxınları üçün layiqli dəfn mərasiminə  kifayət qədər vəsaitləri olmayacağı narahat edir. Dəfn ailə büdcəsinə ciddi zərbə vuran gözlənilməz və ciddi xərcdir. Amma dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş ödənişlər vasitəsi ilə bu xərci … Read More

Hamiləlik və doğuma görə müavinətin hesablanması necə aparılır?

posted in: Müavinət, Xəbər | 0
Read More9

Müavinətlərin, o cümlədən, hamiləliyə və doğuma görə müavinətin hesablanması, təyin edilməsi  və ödənilməsi  AR Nazirlər Kabinetinin 15 sentyabr 1998-ci il tarixli 189 saylı qərarı ilə təsdiq edimiş “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin … Read More

Mühasibatın tarixi: müasir dövr

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibatın inkişaf mərhələləri Mühasibatın tarixi çox vacibdir. Mühasibat uçotunun inkişaf mərhələləri, onun yaşı mütəxəssisləri valeh edir. O, paleolit ​​dövründə, insanın cəmiyyətdə özünü tanımağa başladığı zamanda yaranmışdır. Cəmiyyət inkişaf etdikcə mühasibat uçotu da inkişaf edirdi. Bəzən bu inkişaf uğurlu, bəzən də … Read More

Mühasibatın tarixi inkişafı: elm mərhələsi

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat işi və onun komponentləri Mühasibat işi bütün təzahürlərində mühasibin peşəkar fəaliyyətidir. Bu fəaliyyətə uçotun təşkili və aparılması, təşkilatın maliyyə hesabatlarının və uçot siyasətinin formalaşdırılması, hesabat məlumatlarına nəzarət, təhlil, mühasiblərin və auditorların peşəkar təşkilatlarında iştirakını nümunə göstərə bilərik. Mühasibatın əsas … Read More

Vergi uçotu kursu

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi uçotu kursu Vergi uçotu kursu Azərbaycan Respublikasının Vergi qanunvericiliyi, Vergi məcəlləsi və vergi uçotu zamanı istifadə edilən digər qanunvericilik aktları və Vergi məcəlləsinə uyğun təşkil edilmiş vergi uçotunun qaydalarını, Vergi məcəlləsində olan dəyişiklikləri, vergi bəyannamələrinin hazırlanmasını və vergi qanunvericiliyinin … Read More

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə sığorta olunana müavinətin verilməsi halları

posted in: Müavinət, Xəbər | 0
Read More9

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi zamanı ödənilən müavinət Sosial sığorta dedikdə fiziki şəxslərə “Sosial sığorta haqqında” AR qanunu ilə müəyyən edilmiş hallarda əməkhaqqının itirilməsinə, gəlir və əlavə xərclərinin kompensasiya olunması, həmçinin itirilməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə verilən təzminat forması başa düşülür. … Read More

Mühasibat uçotunun tarixi: nəzəri-praktik mərhələ

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotunun tarixi inkişafı Mühasibat uçotunun tarixi inkişafı mühasibat haqqında fikirlərin inkişafıdır. Elə mühasiblər var ki, uçot sahəsində praktikanın hər şey olduğunu fikirləşir, “bunu bekarçılıqdan düşünüblər” deyə nəzəriyyəyə əhəmiyyətsiz bir şey kimi baxırlar.  Ancaq nəsə ediriksə, nəyi, niyə və necə … Read More

1 2 3 4 5 624
error: Content is protected !!