fbpx

Aksizli malların üzərində vergi nəzarəti

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Aksizli mallar, eyni zamanda idxal olunan mallara vergi nəzarətini təşkil etmək üçün ilk növbədə onlar aksiz markası ilə markalanır. Vergi ödəyicisi aksizli mal istehsal etdiyi təqdirdə həmin malların istehsal olunduğu binalarda, saxlanıldığı anbarlarda postlar (nəzarət üçün qurulan), ölçü cihazları, plomblar … Read More

Yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsini təqdim edən fiziki şəxsin vergi öhdəliyi necə tənzimlənir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi ödəyicisi olan şəxs özünə məxsus evini hüquqi şəxsə satırsa, elektron qaimə-faktura təqdim etməlidirmi? Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, vergi qanunvericiliyinin müddəalarına əsasən, mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsini təqdim edən fiziki şəxsin vergi uçotunda olub-olmamasından asılı olmayaraq sadələşdirilmiş vergi … Read More

Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri ilə bağlı maliyyə sanksiyaları hansılardır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi pozuntularına görə maliyyə sanksiyaları Vergi qanunvericiliyinin pozulması bir sıra maliyyə itkiləri ilə müşayiət olunur. Belə ki, bu cür pozuntular üçün istənilən vergi növü, o cümlədən sadələşdirilmiş vergi üzrə maliyyə sanksiyaları nəzərdə tutulub. İlk öncə onu qeyd edək ki, Vergi … Read More

Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini artırıb

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyəti (İH) uçot dərəcəsinin 0,25 faiz bəndi artıraraq 8,5 %-dən 8,75 %-ə çatdırılması barədə qərar qəbul edib. AMB-yə istinadən xəbər verilir ki, faiz dəhlizinin aşağı həddi 0,25 faiz bəndi artırılaraq 6,75 %-dən 7 %-ə, yuxarı … Read More

Aksiz markası ilə markalanmalı mallar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Aksiz markası müəyyən növ mallara (məsələn, şərab və tütün məmulatlarına) aksiz rüsumunun ödənilməsi üçün tətbiq edilən fiskal marka növüdür. Fiskal markalar (latınca fiscus – dövlət xəzinəsi) yaxud icbari yığım nişanları qeyri-poçt markalarıdır. Əhalidən və hüquqi şəxslərdən xəzinədarlığa pul vəsaitlərinin daxil … Read More

ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyatların yeri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

ƏDV hesablanması zamanı əməliyyatın həyata keçirildiyi yer çox önəmlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, hesablama prosesində mal satışı yaxud iş və xidmət göstərilmə yeri kimi əməliyyatların fiziki həyata keçirildiyi yer deyil, Vergi Məcəlləsinin şərtləri çərçivəsində müəyyən edilmiş icra olunmuş yer başa … Read More

Gə­lə­cək ilin mə­zu­niy­yə­ti avans ola­raq gö­tü­rü­lə bi­­lər­­mi­­?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mövzunu əmək qanunvericiliyi eksperti Nüsrət Xəlilov şərh edir. Əmək mə­zu­niy­yə­ti hər il mü­va­fiq iş ili üçün ve­ri­lir. İş ili iş­çi­nin işə gö­tü­rül­dü­yü gün­dən baş­la­nır və növ­bə­ti ilin hə­min gü­nü ba­şa ça­tır. Əgər iş­çi­nin iş ili onun əmək mə­zu­niy­yə­ti­nə çıx­maq üçün … Read More

ƏDV-dən azadolmalar və “0” dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyatların fərqi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

ƏDV tətbiq edilməyən hallar hansılardır? ƏDV-dən azad əməliyyatlar Vergi Məcəlləsinin 164, əlavə dəyər vergisinə “0” dərəcə ilə cəlb edilən əməliyyatlar isə 165-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Bir qayda olaraq yeni başlayan mühasiblər belə əməliyyatlarrın fərqini görə bilmir, hər iki halda vergi … Read More

1 2 3 4
error: Content is protected !!