fbpx

Müasir biznes mühitində mühasibat uçotunun rolu (I hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotu, təşkilatın fəaliyyəti haqqında məlumatların toplanması, təşkili və ötürülməsi yolu ilə öz məqsəd və vəzifələrinə çatmasına kömək edir. Beləliklə, o, bugünkü biznes mühitinin ayrılmaz hissəsidir. Mühasibat uçotunun özündən başqa, müasir təşkilatda fərdi mühasib və ya mühasiblərin rolu eyni dərəcədə … Read More

Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlərə nümunələr

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Gəlir vergisi güzəştləri vergi ödəyicilərinə müxtəlif formada tətbiq edilə bilər, məsələn, azaldılmış dərəcələr, vergi tətilləri, azadolmalar və sair. Fiziki şəxslərin gəlirlərindən azadolmalar və güzəştlərin tam siyahısı ilə Vergi Məcəlləsinin 102-ci maddəsində tanış ola bilərsiniz. Biz burada daha çox rast gəlinən … Read More

error: Content is protected !!