fbpx

Kassa metodunda alınan mal necə silinməlidir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinin 133.4-cü maddəsinə əsasən, borc öhdəlikləri üzrə faizlər ödənilərkən və ya əmlakın icarəyə götürülməsi müqabilində ödəmə həyata keçirilərkən, borc öhdəliyinin və ya icarə müqaviləsinin müddəti bir neçə hesabat dövrünü əhatə edirsə, hesabat ilində gəlirdən çıxılmalı olan və faktiki ödənilən … Read More

Torpaq vergisi nədir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Torpaq ilk vergitutma obyektlərindən biridir. Torpaq vergisinin tarixi vergitutmanın formalaşması ilə bağlıdır, o, qədim dünya və orta əsrlər dövlətlərinin vergi sistemində mərkəzi yer tuturdu. Bunun səbəbi natural təsərrüfatın üstünlük təşkil etməsi, kənd təsərrüfatı istehsalının iqtisadiyyatda aparıcı rolu ilə bağlı idi. … Read More

Fiziki şəxslərin torpaq vergisinin hesablanması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mövzunu hüquqşünas Səməd Vəkilov şərh edir. Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya icarə və ya digər əsaslarla istifadəsində torpaq sahələri olan, o cümlədən dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələrini icarə və digər əsaslarla istifadə edən fiziki şəxslər torpaq vergisinin … Read More

Məzuniyyət hüququ verən əmək stajı

posted in: Xəbər | 1
Read More9

Məzuniyyətin müddəti və əmək stajı İşəgötürənlə bağlanmış əmək müqaviləsi əsasında müəyyən müddət işlədikdən sonra işçinin məzuniyyət hüququ yaranır. Məzuniyyət günlərinin sayını hesablamaq üçün məzuniyyət hüququ verən əmək stajını bilmək lazımdır. İllik ödənişli məzuniyyət işçinin bir iş ili ərzində almaq hüququ … Read More

Yol vergisi dərəcələri və onların tətbiqi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi dərəcəsinin təyin edilmə prinsipləri Yol vergisinin dərəcələri Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənir (maddə 211). Hesablamalar vergi bazasına sabit məbləğlər tətbiq edilməklə aparılır. Respublikaya daxil olan  yaxud çıxan xarici qeydiyyatlı avtomobillərə tətbiq edilən yol vergisinin dərəcəsi aşağıdakıları nəzərə alınmaqla müəyyən olunur … Read More

Nağdsız ödənişlə mənzil alarkən ƏDV hansı halda geri qaytarılır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İpoteka yolu ilə 7 faizlə şirkətdən deyil, fiziki şəxsdən nağdsız ödənişlə ev almışam. ƏDV-nin bir hissəsinin geri qaytarılması mənə aid edilirmi? Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, Vergi Məcəlləsinin 165.6-cı maddəsinə əsasən, fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində bina … Read More

ƏDV üzrə kameral vergi məktublar barədə tövsiyələr

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Kameral vergi məktubu nədir? ƏDV üzrə kameral vergi yoxlaması vergi ödəyicisinin təqdim etdiyi bəyannamə məlumatlarının yoxlanmasıdır.  Lazımi proseduralar üçün ayrılan müddət 30 iş günüdür. ƏDV üzrə kam eral yoxlamasına ayrılan müddətin hesablanması bəyannamənin vergi xidməti tərəfindən alındığı  gündən başlayır. Yoxlamanın … Read More

Yol vergisinin vergitutma obyekti

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 12-ci maddəsi vergitutma obyektini istənilən verginin müəyyən edilməsi üçün əsas vergitutma elementlərdən biri hesab edir. Yol vergisinin vergitutma obyekti Məcəllənin 210-cu maddəsində şərh edilib. Yol vergisinin tətbiq səbəbləri Nəqliyyat dəbdəbə üçün deyil, müasir cəmiyyətin normal fəaliyyətini, … Read More

Torpaq, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim olunması zamanı ödəmə mənbəyində vergi necə hesablanır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sualla bağlı iqtisadçı ekspert Anar Bayramov şərh bildirir. Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cü madddəsinə əsasən, notariuslar da bəzi müqavilələri təsdiq edərkən ödəmə mənbəyində vergi tutmağa borcludur. Notariusların vergi tutduğu müqavilələrə aşağıdakılar aid edilmir: fiziki şəxsin azı 3 (üç) təqvim ili ərzində yaşayış … Read More

Şəhid övladları üçün müəyyənləşdirilmiş vergi güzəştində yaş həddi qoyulurmu?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsində şəhid ailəsi statusu verilmiş şəxslərin valideynlərinin, dul arvadlarının (ərlərinin) və övladlarının hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 800 manat məbləğində azaldıldığı qeyd edilib. Övladları dedikdə yaş həddi nəzərdə tutulurmu? Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, Vergi … Read More

1 2 3 4 8
error: Content is protected !!