fbpx

Bank tərəfindən ödəmə mənbəyində tutulan vergi hansı halda geri qaytarılır

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Elektron ticarət zamanı ƏDV Müasir dünyada elektron ticarət böyük surətlə inkişaf edir, beynəlxalq iqtisadiyyatı onsuz təsəvvür etmək çətindir. Bu inkişaf vergi qanunvericiliyinin elektron ticarətin inkişafına uyğunlşdırılmasın, elektron ticarətdə əlavə dəyər vergisi (ƏDV) hesablanması, həmçinin ödəmə mənbəyində vergi tutulması məqsədi ilə … Read More

Vergi bəyannamələrinin hazırlanması xidməti

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi hesabatlarının hazırlanması Vahid dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçən vergi ödəyiciləri qanunla müəyyən edilmiş müddətlərdə vergi hesabatlarını hazırlamalı və təqdim etməlidirlər. Vergi hesabatlarının və bəyannamələrin hazırlanması hər bir sahibkarın borcudur. Amma hesabat səhv tərtib olunarsa, vergi xidməti onu sadəcə qəbul etməyəcək. … Read More

Vergi yoxlamasına hazırlıq

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi yoxlamasına hazırlıq xidməti Vergi müfəttişinin gəlişinə həmişə hazır olmaq lazımdır, lakin nə qədər yenilikləri diqqətdə saxlamağa çalışsanız da, təəssüf ki, vergi qanunvericiliyində baş verən dəyişiklikləri izləmək həmişə mümkün olmur. Odur ki, vergi yoxlaması stressə və şirkətin sənədlərini tələsik qaydaya … Read More

ƏDV-dən azadolmalar və “0” dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyatların fərqi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

ƏDV tətbiq edilməyən hallar hansılardır? ƏDV-dən azad əməliyyatlar Vergi Məcəlləsinin 164, əlavə dəyər vergisinə “0” dərəcə ilə cəlb edilən əməliyyatlar isə 165-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Bir qayda olaraq yeni başlayan mühasiblər belə əməliyyatlarrın fərqini görə bilmir, hər iki halda vergi … Read More

Vergi auditi

posted in: Audit, Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi auditi nədir? Vergi auditi təsərrüfat subyektinin vergi hesabatlılığının düzgünlüyünün yoxlanılmasıdır. Yoxlama auditorlar tərəfindən xüsusi tapşırıq əsasında təsərrüfat subyektində vergi hesabatlarının etibarlılıq və standartlara uyğunluq dərəcəsini, habelə müxtəlif səviyyəli büdcə və büdcədənkənar fondlara vergilərin və digər ödənişlərin formalaşması, uçotu və … Read More

Ödəmə mənbəyində tutulan vergilər hansılardır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Ödəmə mənbəyində vergi nədir? Vergilər dövlətin hakimiyyətinin öz ehtiyaclarını ödəmək üçün zəruri olan ən ucuz vasitələrdən biridir. Verginin toplanması müxtəlif formalarda həyata keçirilir və ölkələrə görə fərqlənə bilər. Onlardan biri də ödəmə mənbəyində vergi (ÖMV) tutulmasıdır. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin … Read More

Ödəmə mənbəyində tutulan vergilər (ÖMV)

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Ödəmə mənbəyində tutulan vergi ÖMV nədir? Dividenddən tutulan ÖMV Faizlərdən ödəmə mənbəyində tutulan vergi İcarədən ÖMV necə tutulur? Hüquqi şəxsin icarə gəlirindən ödəmə mənbəyində vergi Hesablama metodundan istifadə zamanı icarədən ÖMV  Royaltidən ödəmə mənbəyində tutulan vergi Fiziki şəxslərin xidməti müqavilə və … Read More

Kitabxana

Read More9

Kitabxana – Ödənişsiz kitablar toplusu Mühasibat Audit Vergi Maliyyə CIMA ACCA Təhlil Statistika Sosiologiya Lüğətlər İqtisadiyyat İdarəetmə Hüquq Gömrük Digər Referatlar İngiliscə kitablar  

Torpaq vergisi üzrə maliyyə sanksiyaları və cərimələr

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Torpaq vergisi üzrə maliyyə sanksiyasının tətbiqi Torpaq vergisi üzrə maliyyə sanksiyaları və cərimələr haqqında danışarkən nəzərə almaq lazımdır ki, sanksiyalar Vergi Məcəlləsində hər hansı vergi növü üçün nəzərdə tutulmayıb, ümumi xarakter daşıyır. “Maliyyə sanksiyası” anlayışı şəxsin vergi mükəlləfiyyətindən asılı deyil, həm … Read More

Barter əməliyyatları ƏDV–yə necə cəlb olunur?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

ƏDV məqsədləri üçün barter əməliyyatlarının mahiyyəti İş təcrübəsində barter əməliyyatları geniş tətbiq edilmir. Buna səbəb belə əməliyyatların tətbiqinin bir sıra vergi öhdəlikləri, müəyyən suallar yaratmasıdır. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, ƏDV barter əməliyyatları zamanı yarana bilən vergi öhdəliklərindən biridir. Odur … Read More

1 2 3 4 5 6 7 191
error: Content is protected !!