fbpx

Əcnəbilərin Azərbaycanda işə cəlb olunması və əmək hüquqları

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Qanunla və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasında olarkən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə bərabər bütün əmək hüquqlarından istifadə edə bilər və bu hüquqlara müvafiq olan vəzifələr daşıyırlar. Mövzunu … Read More

Gəlir vergisi və onun tarixi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergilərin formalaşma mərhələsi Vergilər hər bir dövlət üçün var olmağın önəmli bir vasitəsidir. O, ictimai münasibətlərin müəyyən inkişaf mərhələlərini xarakterizə edir. Əhalidən alınan vergi, iqtisadi mahiyyətcə büdcə və digər fondların formalaşdırılması prosesində dövlət ilə fiziki şəxslər arasında yaranan pul münasibətləri … Read More

Fiziki şəxslərdən kənd təsərrüfatı malları hansı qaydada alınmalıdır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

“Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun 3.5.1 maddəsində qeyd olunur ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçısı olan vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərdən kənd təsərrüfatı məhsullarının qəbulu zamanı ödənişlər nağd qaydada edilə bilər. Bəs kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçısı olmayan fiziki şəxslərdən kənd təsərrüfatı malı … Read More

error: Content is protected !!