Biznesmenlər üçün İngilis Dili - O.İ. Antonov (Moskva 1999) (347 downloads)
Менеджмент (Конспект Лекций) (223 downloads)
Biznesdə Kontrollinq - Bakı 2008 (226 downloads)
Qiymətlər və Qiymətin əmələ gəlməsi - A.D. Çudakov (289 downloads)
Ərzaq Malları Əmtəəşünaslığının Nəzəri Əsasları - Dərslik (240 downloads)
MS Exceldə Biznes Statistika və Proqnozlaşdırma - N.İ. Zaxarzenko (285 downloads)
Müasir Diplomatiyada Protokol və Etiket - V.Y. Ulaxoviç (211 downloads)
Sığorta - N.N. Xudiyev (Bakı 2003) (222 downloads)
Beynəlxalq Ticarət - Y.V. Vavilova, L.P. Borodulina (211 downloads)
Elmi Tədqiqatların Əsasları - Bakı 2010 (221 downloads)
Ticarətin İdarə Edilməsi (Menecmenti) - Kərim Paşayev (227 downloads)
Marketinqin Əsasları - A.T. Məmmədov (230 downloads)
Ticarət, Pul, Mentalitet - A.A. Mazaraki (221 downloads)
Marketinq Menecment - Filip (246 downloads)
Əməyin Mühafizəsi (Dərs Vəsaiti) (248 downloads)
Səhmdarlıq işi - Bakı 2010 (237 downloads)
Marketinq Strategiyası və Rəqabətli Mövqeləşdirmə (231 downloads)
İstehsal Vasitələri Bazarı - Problemlər və Perspektivlər - T.İ. İmanov (228 downloads)
Qloballaşma Şəraitində İstehlak Kooperasiyasının Təkmilləşdirilməsi İstiqamətləri - H.A. İsrafilov (238 downloads)
Proqnozlaşdırma, Strateji Planlaşdırma və Milli Proqramlaşdırma (247 downloads)
Satış Şöbəsinin İdarə Olunması (265 downloads)
Qiymətli Kağızlar və Onlarla Əməliyyatlar (Dərslik) (254 downloads)
Kommunikasiya Prosesində Reklam- L.N. Fedotova (243 downloads)
Kommersiya Fəaliyyətinin Əsasları (Məsələlər və Testlər) (227 downloads)
Diplomatiyanın Əsasları - Anar Eyyubov (254 downloads)
Beynəlxalq Marketinq (Dərslik) - Müslümat Allahverdiyeva (221 downloads)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gömrük Siyasəti - Firudun Əsədov (203 downloads)
Bank İşi (282 downloads)
Kargüzarlığın Təşkili - Eynulla Musayev (436 downloads)
Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti (270 downloads)
Print Friendly, PDF & Email