Qeyri kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestr kitabı

Bank İşi (Bəşirov Rafik Alim oğlu – 2016)

Məhsulların soyuducu kameralarda saxlanması zamanı təbii itki Normaları

“Ticarət və ictimai iaşə sahəsində ərzaq məhsullarının təbii itki Normaları”nın təsdiq edilməsi

Pul, Kredit, Banklar- O.Y.Sviridov

Biznesmenlər üçün İngilis Dili – O.İ. Antonov (Moskva 1999)

Менеджмент (Конспект Лекций)

Biznesdə Kontrollinq – Bakı 2008

Qiymətlər və Qiymətin əmələ gəlməsi – A.D. Çudakov

Ərzaq Malları Əmtəəşünaslığının Nəzəri Əsasları – Dərslik

MS Exceldə Biznes Statistika və Proqnozlaşdırma – N.İ. Zaxarzenko

Müasir Diplomatiyada Protokol və Etiket – V.Y. Ulaxoviç

Beynəlxalq Ticarət – Y.V. Vavilova, L.P. Borodulina

Elmi Tədqiqatların Əsasları – Bakı 2010

Ticarətin- İdarə Edilməsi (Menecmenti) – Kərim Paşayev

Marketinqin Əsasları – A.T. Məmmədov

Ticarət, Pul, Mentalitet – A.A. Mazaraki

Marketinq Menecment – Filip

Əməyin Mühafizəsi (Dərs Vəsaiti)

Səhmdarlıq işi – Bakı 2010

Marketinq Strategiyası və Rəqabətli Mövqeləşdirmə

İstehsal Vasitələri Bazarı – Problemlər və Perspektivlər – T.İ. İmanov

Qloballaşma Şəraitində İstehlak Kooperasiyasının Təkmilləşdirilməsi İstiqamətləri – H.A. İsrafilov

Proqnozlaşdırma, Strateji Planlaşdırma və Milli Proqramlaşdırma

Satış Şöbəsinin İdarə Olunması

Qiymətli Kağızlar və Onlarla Əməliyyatlar (Dərslik)

Kommunikasiya Prosesində Reklam- L.N. Fedotova

Kommersiya Fəaliyyətinin Əsasları (Məsələlər və Testlər)

Diplomatiyanın Əsasları – Anar Eyyubov

Beynəlxalq Marketinq (Dərslik) – Müslümat Allahverdiyeva

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gömrük Siyasəti – Firudun Əsədov

Bank İşi

Kargüzarlığın Təşkili – Eynulla Musayev

Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti


Print Friendly, PDF & Email