Biznesmenlər üçün İngilis Dili - O.İ. Antonov (Moskva 1999) (388 downloads)
Менеджмент (Конспект Лекций) (240 downloads)
Biznesdə Kontrollinq - Bakı 2008 (261 downloads)
Qiymətlər və Qiymətin əmələ gəlməsi - A.D. Çudakov (323 downloads)
Ərzaq Malları Əmtəəşünaslığının Nəzəri Əsasları - Dərslik (270 downloads)
MS Exceldə Biznes Statistika və Proqnozlaşdırma - N.İ. Zaxarzenko (319 downloads)
Müasir Diplomatiyada Protokol və Etiket - V.Y. Ulaxoviç (232 downloads)
Sığorta - N.N. Xudiyev (Bakı 2003) (265 downloads)
Beynəlxalq Ticarət - Y.V. Vavilova, L.P. Borodulina (241 downloads)
Elmi Tədqiqatların Əsasları - Bakı 2010 (249 downloads)
Ticarətin İdarə Edilməsi (Menecmenti) - Kərim Paşayev (263 downloads)
Marketinqin Əsasları - A.T. Məmmədov (261 downloads)
Ticarət, Pul, Mentalitet - A.A. Mazaraki (253 downloads)
Marketinq Menecment - Filip (283 downloads)
Əməyin Mühafizəsi (Dərs Vəsaiti) (276 downloads)
Səhmdarlıq işi - Bakı 2010 (266 downloads)
Marketinq Strategiyası və Rəqabətli Mövqeləşdirmə (261 downloads)
İstehsal Vasitələri Bazarı - Problemlər və Perspektivlər - T.İ. İmanov (256 downloads)
Qloballaşma Şəraitində İstehlak Kooperasiyasının Təkmilləşdirilməsi İstiqamətləri - H.A. İsrafilov (257 downloads)
Proqnozlaşdırma, Strateji Planlaşdırma və Milli Proqramlaşdırma (288 downloads)
Satış Şöbəsinin İdarə Olunması (308 downloads)
Qiymətli Kağızlar və Onlarla Əməliyyatlar (Dərslik) (284 downloads)
Kommunikasiya Prosesində Reklam- L.N. Fedotova (266 downloads)
Kommersiya Fəaliyyətinin Əsasları (Məsələlər və Testlər) (275 downloads)
Diplomatiyanın Əsasları - Anar Eyyubov (283 downloads)
Beynəlxalq Marketinq (Dərslik) - Müslümat Allahverdiyeva (251 downloads)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gömrük Siyasəti - Firudun Əsədov (252 downloads)
Bank İşi (325 downloads)
Kargüzarlığın Təşkili - Eynulla Musayev (486 downloads)
Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti (290 downloads)
Print Friendly, PDF & Email