Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- 2- Ş.Abdulov

Mühasibat Uçotu Təlimatı

Kənd Təsərrüfatında Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu

Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- Ş.Abdulov

Mühasibat uçotu və audit – Q.Rzayev

F3 – Azərbaycan dilində

İnventarizasiya Qaydaları

Mühasibat Uçotu (Dərslik)

Kənd Təsərrüfatında Mühasibat Uçotu

Mühasibat Uçotu Təlimatı

Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti - S.R.Bayramova (7618 downloads)
Mühasibat Uçotunun Nəzəriyyəsi (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2009) (2576 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sahələr üzrə) - Abbasov. İ.M, Məmmədov İ.A. Cabbarov A.S. - 2017 (2492 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2015) (2341 downloads)
Mühasibat uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2012) (1072 downloads)
Məhsulun Maya Dəyərinin Kalkulyasiyası (Əzizova Xatirə Cinayəddin qızı - 2016) (1591 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) - 2003 (1318 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2002 - II hissə) (834 downloads)
İdarəetmə Uçotunun Təşkili Prinsipləri (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2006) (633 downloads)
Mühasibat Uçotu: Qanunlar, Qaydalar, Təlimatlar - 2016 (2179 downloads)
Mühasibat Uçotunun Kompüterləşdirməsi (Salahov Ənvər Sadıq oğlu - 2008) (921 downloads)
Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları -2012 (629 downloads)
Xidmət Sahələrində Mühasibat Uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2015) (1020 downloads)
Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2014) (1112 downloads)
Büdcə Uçotu (Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu - 2000) (650 downloads)
Müasir Təsərrüfatçılıq Şəraitində Mühasibat Uçotunun Mahiyyəti, Məqsədi və Vəzifələri (593 downloads)
Müəssisələrdə məsrəflərin operativ təhlili - M.Ə.Əhmədov (1094 downloads)
Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesabatlar planı və onun tətbiqinə dair məlumat - (3663 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Hesabatı - S.M.Səbzəliyev (1909 downloads)
Теория бухгалтерского учета (Мизиковский Ефим Абрамович - 2001) (393 downloads)
Sıfırdan Başlayan Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2013) (3098 downloads)
Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi (Tanrıverdiyeva Gülnarə Qurbanəli qızı - 2013) (377 downloads)
İdarəetmə uçotu F-2 Azərbaycan dilində (8047 downloads)
Mühasibat Uçotu Bakı-2011 (1901 downloads)
Mühasibat Uçotu Bu Gün (944 downloads)
Mühasibat uçotu (İmirhəsənli Tacəddin Fələddin oğlu - 2009) (432 downloads)
Milli Mühasibat Uçotu Standartları və Kompüter Mühasibatı (Mehdiyev Vüqar Muxtar oğlu - 2014) (780 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (859 downloads)
Mühasibat uçotunun əsasları (1177 downloads)
Büdcə Təşkilatlarında Uçot və Hesabat (Dərslik) (979 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Mühazirə mətnləri) (962 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Bakı 2006 (696 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (Dərslik) (1056 downloads)
Print Friendly, PDF & Email