Mühasibatlığa-dair-məsələlər-toplusu-Fətullayev-Radil-2016

Mühasibat Uçotu – 2003

Mühasibat Uçotu, Vergilər – Kərimov Aydın Rəhim oğlu (2009)

Mühasibat uçotu,vergilər – Kərimov Aydın Rəhim oğlu (2007)

Beynəlxalq uçot və hesabata giriş – Quliyev Vaqif Məhərrəm oğlu (2012)

Hər Qapıdan Kargüzarlığın Təşkili – Eynulla Musayev

Mühasibat uçotu və audit

Kənd Təsərrüfatı Mühasibat Uçotu (Dərslik)

Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair təlimat

Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- 2- Ş.Abdulov

Mühasibat Uçotu Təlimatı

Kənd Təsərrüfatında Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu

Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- Ş.Abdulov

Mühasibat uçotu və audit – Q.Rzayev

F3 – Azərbaycan dilində

İnventarizasiya Qaydaları

Mühasibat Uçotu (Dərslik)

Kənd Təsərrüfatında Mühasibat Uçotu

Mühasibat Uçotu Təlimatı

Gəlirlər və əməkhaqqı siyasəti – S.R.Bayramova

Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu – 2009)

Mühasibat Uçotu (Sahələr üzrə) – Abbasov. İ.M, Məmmədov İ.A. Cabbarov A.S. – 2017

Mühasibat Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu – 2015)

Mühasibat uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu – 2012)

Məhsulun Maya Dəyərinin Kalkulyasiyası (Əzizova Xatirə Cinayəddin qızı – 2016)

Mühasibat Uçotu (Dərslik) – 2003

Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu – 2002 – II hissə)

İdarəetmə Uçotunun Təşkili Prinsipləri (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu – 2006)

Mühasibat Uçotu: Qanunlar, Qaydalar, Təlimatlar – 2016

Mühasibat Uçotunun Kompüterləşdirilməsi (Salahov Ənvər Sadıq oğlu – 2008)

Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları – 2012

Xidmət Sahələrində Mühasibat Uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu – 2015)

Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu – 2014)

Büdcə Uçotu (Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu – 2000)

Müasir Təsərrüfatçılıq Şəraitində Mühasibat Uçotunun Mahiyyəti, Məqsədi və Vəzifələri

Müəssisələrdə məsrəflərin operativ təhlili – M.Ə.Əhmədov

Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesabatlar planı və onun tətbiqinə dair məlumat

Mühasibat (Maliyyə) Hesabatı – S.M.Səbzəliyev

Теория бухгалтерского учета (Мизиковский Ефим Абрамович – 2001)

Sıfırdan Başlayan Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu – 2013)

Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi (Tanrıverdiyeva Gülnarə Qurbanəli qızı – 2013)

Mühasibat Uçotu Bakı – 2011

Mühasibat uçotu bu gün

Mühasibat uçotu (İmirhəsənli Tacəddin Fələddin oğlu – 2009)

Milli Mühasibat Uçotu Standartları və Kompüter Mühasibatı (Mehdiyev Vüqar Muxtar oğlu – 2014)

Mühasibat Uçotu və Audit

Mühasibat uçotunun əsasları

Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat (Dərslik)

Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Mühazirə mətnləri)

Mühasibat Uçotu və Audit – Bakı 2006

Mühasibat uçotu və audit (Dərslik)

Muhasibat ucotu 2003 indir

 

Print Friendly, PDF & Email