Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti - S.R.Bayramova (6774 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- 2- Ş.Abdulov (867 downloads)
Mühasibat Uçotunun Nəzəriyyəsi (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2009) (1829 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sahələr üzrə) - Abbasov. İ.M, Məmmədov İ.A. Cabbarov A.S. - 2017 (1877 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2015) (1633 downloads)
Mühasibat uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2012) (720 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (1733 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu (523 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2002 - II hissə) (528 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) - 2003 (973 downloads)
Məhsulun Maya Dəyərinin Kalkulyasiyası (Əzizova Xatirə Cinayəddin qızı - 2016) (1225 downloads)
İdarəetmə Uçotunun Təşkili Prinsipləri (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2006) (449 downloads)
Mühasibat Uçotu: Qanunlar, Qaydalar, Təlimatlar - 2016 (1363 downloads)
Mühasibat Uçotunun Kompüterləşdirməsi (Salahov Ənvər Sadıq oğlu - 2008) (646 downloads)
Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları -2012 (445 downloads)
Xidmət Sahələrində Mühasibat Uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2015) (626 downloads)
Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2014) (638 downloads)
Büdcə Uçotu (Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu - 2000) (453 downloads)
Müasir Təsərrüfatçılıq Şəraitində Mühasibat Uçotunun Mahiyyəti, Məqsədi və Vəzifələri (486 downloads)
Müəssisələrdə məsrəflərin operativ təhlili - M.Ə.Əhmədov (964 downloads)
Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesabatlar planı və onun tətbiqinə dair məlumat - (3450 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Hesabatı - S.M.Səbzəliyev (1669 downloads)
Теория бухгалтерского учета (Мизиковский Ефим Абрамович - 2001) (287 downloads)
Sıfırdan Başlayan Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2013) (2261 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- Ş.Abdulov (523 downloads)
Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi (Tanrıverdiyeva Gülnarə Qurbanəli qızı - 2013) (285 downloads)
Mühasibat uçotu və audit - Q.Rzayev (1078 downloads)
F3 - Azərbaycan dilində (17722 downloads)
İdarəetmə uçotu F-2 Azərbaycan dilində (5836 downloads)
İnventarizasiya Qaydaları (2680 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) (1226 downloads)
Mühasibat Uçotu Bakı-2011 (1126 downloads)
Mühasibat Uçotu Bu Gün (789 downloads)
Mühasibat uçotu (İmirhəsənli Tacəddin Fələddin oğlu - 2009) (344 downloads)
Milli Mühasibat Uçotu Standartları və Kompüter Mühasibatı (Mehdiyev Vüqar Muxtar oğlu - 2014) (631 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat Uçotu (393 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (698 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (706 downloads)
Mühasibat uçotunun əsasları (929 downloads)
Büdcə Təşkilatlarında Uçot və Hesabat (Dərslik) (841 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Mühazirə mətnləri) (765 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Bakı 2006 (531 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Q.R.Rzayev (1938 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (Dərslik) (841 downloads)
Print Friendly, PDF & Email