Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti - S.R.Bayramova (7190 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- 2- Ş.Abdulov (1045 downloads)
Mühasibat Uçotunun Nəzəriyyəsi (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2009) (2140 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sahələr üzrə) - Abbasov. İ.M, Məmmədov İ.A. Cabbarov A.S. - 2017 (2196 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2015) (1971 downloads)
Mühasibat uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2012) (871 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (1924 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu (638 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2002 - II hissə) (672 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) - 2003 (1201 downloads)
Məhsulun Maya Dəyərinin Kalkulyasiyası (Əzizova Xatirə Cinayəddin qızı - 2016) (1422 downloads)
İdarəetmə Uçotunun Təşkili Prinsipləri (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2006) (541 downloads)
Mühasibat Uçotu: Qanunlar, Qaydalar, Təlimatlar - 2016 (1607 downloads)
Mühasibat Uçotunun Kompüterləşdirməsi (Salahov Ənvər Sadıq oğlu - 2008) (797 downloads)
Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları -2012 (521 downloads)
Xidmət Sahələrində Mühasibat Uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2015) (740 downloads)
Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2014) (738 downloads)
Büdcə Uçotu (Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu - 2000) (578 downloads)
Müasir Təsərrüfatçılıq Şəraitində Mühasibat Uçotunun Mahiyyəti, Məqsədi və Vəzifələri (552 downloads)
Müəssisələrdə məsrəflərin operativ təhlili - M.Ə.Əhmədov (1066 downloads)
Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesabatlar planı və onun tətbiqinə dair məlumat - (3584 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Hesabatı - S.M.Səbzəliyev (1809 downloads)
Теория бухгалтерского учета (Мизиковский Ефим Абрамович - 2001) (364 downloads)
Sıfırdan Başlayan Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2013) (2520 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- Ş.Abdulov (596 downloads)
Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi (Tanrıverdiyeva Gülnarə Qurbanəli qızı - 2013) (357 downloads)
Mühasibat uçotu və audit - Q.Rzayev (1179 downloads)
F3 - Azərbaycan dilində (20970 downloads)
İdarəetmə uçotu F-2 Azərbaycan dilində (6799 downloads)
İnventarizasiya Qaydaları (2815 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) (1441 downloads)
Mühasibat Uçotu Bakı-2011 (1220 downloads)
Mühasibat Uçotu Bu Gün (888 downloads)
Mühasibat uçotu (İmirhəsənli Tacəddin Fələddin oğlu - 2009) (411 downloads)
Milli Mühasibat Uçotu Standartları və Kompüter Mühasibatı (Mehdiyev Vüqar Muxtar oğlu - 2014) (724 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat Uçotu (487 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (824 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (785 downloads)
Mühasibat uçotunun əsasları (1055 downloads)
Büdcə Təşkilatlarında Uçot və Hesabat (Dərslik) (935 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Mühazirə mətnləri) (879 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Bakı 2006 (631 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Q.R.Rzayev (2034 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (Dərslik) (980 downloads)
Print Friendly, PDF & Email