Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti - S.R.Bayramova (6919 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- 2- Ş.Abdulov (928 downloads)
Mühasibat Uçotunun Nəzəriyyəsi (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2009) (1947 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sahələr üzrə) - Abbasov. İ.M, Məmmədov İ.A. Cabbarov A.S. - 2017 (1984 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2015) (1764 downloads)
Mühasibat uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2012) (796 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (1808 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu (571 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2002 - II hissə) (587 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) - 2003 (1056 downloads)
Məhsulun Maya Dəyərinin Kalkulyasiyası (Əzizova Xatirə Cinayəddin qızı - 2016) (1286 downloads)
İdarəetmə Uçotunun Təşkili Prinsipləri (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2006) (480 downloads)
Mühasibat Uçotu: Qanunlar, Qaydalar, Təlimatlar - 2016 (1454 downloads)
Mühasibat Uçotunun Kompüterləşdirməsi (Salahov Ənvər Sadıq oğlu - 2008) (695 downloads)
Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları -2012 (476 downloads)
Xidmət Sahələrində Mühasibat Uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2015) (667 downloads)
Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2014) (675 downloads)
Büdcə Uçotu (Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu - 2000) (503 downloads)
Müasir Təsərrüfatçılıq Şəraitində Mühasibat Uçotunun Mahiyyəti, Məqsədi və Vəzifələri (517 downloads)
Müəssisələrdə məsrəflərin operativ təhlili - M.Ə.Əhmədov (994 downloads)
Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesabatlar planı və onun tətbiqinə dair məlumat - (3492 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Hesabatı - S.M.Səbzəliyev (1714 downloads)
Теория бухгалтерского учета (Мизиковский Ефим Абрамович - 2001) (303 downloads)
Sıfırdan Başlayan Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2013) (2330 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- Ş.Abdulov (555 downloads)
Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi (Tanrıverdiyeva Gülnarə Qurbanəli qızı - 2013) (315 downloads)
Mühasibat uçotu və audit - Q.Rzayev (1115 downloads)
F3 - Azərbaycan dilində (18432 downloads)
İdarəetmə uçotu F-2 Azərbaycan dilində (6097 downloads)
İnventarizasiya Qaydaları (2728 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) (1283 downloads)
Mühasibat Uçotu Bakı-2011 (1172 downloads)
Mühasibat Uçotu Bu Gün (823 downloads)
Mühasibat uçotu (İmirhəsənli Tacəddin Fələddin oğlu - 2009) (371 downloads)
Milli Mühasibat Uçotu Standartları və Kompüter Mühasibatı (Mehdiyev Vüqar Muxtar oğlu - 2014) (667 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat Uçotu (436 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (753 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (744 downloads)
Mühasibat uçotunun əsasları (969 downloads)
Büdcə Təşkilatlarında Uçot və Hesabat (Dərslik) (884 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Mühazirə mətnləri) (809 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Bakı 2006 (578 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Q.R.Rzayev (1988 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (Dərslik) (892 downloads)
Print Friendly, PDF & Email