Vergi Uçotu və Auditi (Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014) (1346 downloads)
Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (1156 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (1415 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (1041 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (410 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (252 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (379 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (292 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (312 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (421 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (572 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (613 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (222 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (276 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (390 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (416 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (370 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (1029 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (516 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (552 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (1035 downloads)
Vergi işi tarixən (299 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (370 downloads)
Maliyyə terminləri (675 downloads)
Maliyyə Menecmenti (2624 downloads)
Print Friendly, PDF & Email