Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri üçün Praktiki Vəsait – YÜKLƏ

Vergi Uçotu və Auditi (Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu – 2014)

Vergilər və Vergitutma (Yenidən işlənmiş təkrar nəşr) – F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev

Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum – Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov

Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) – Y.A. Kəlbiyev

Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması – Z.H. Rzayev

XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi – Rəsmiyyə Məmmədova

Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi – Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev

Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) – İmran Rzayev

Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri

Vergi planlaşdırmasının mahiyyəti, mərhələləri, növləri və üsulları

Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi

Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar

Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi

Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: İslahatlar və nəticələr – A.F.Musayev

Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri – Y.A.Kəlbiyev

Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi – Leonid Xodov

Vergi ensiklopediyası

Vergilər və vergitutma (Dərslik)

Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər

Vergi işi tarixən

Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ

Maliyyə terminləri

Maliyyə Menecmenti

Tarixi keçmişimizin vergi və mükəlləfiyyət sistemi

Əlavə dəyər vergisinə edilən dəyişikliklər

Print Friendly, PDF & Email