Vergi Uçotu və Auditi (Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014) (1850 downloads)
Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (1541 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (1706 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (1296 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (539 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (327 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (525 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (362 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (411 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (535 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (712 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (786 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (267 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (355 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (487 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (494 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (460 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (1150 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (644 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (644 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (1142 downloads)
Vergi işi tarixən (381 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (449 downloads)
Maliyyə terminləri (874 downloads)
Maliyyə Menecmenti (2751 downloads)
Print Friendly, PDF & Email