Vergi Uçotu və Auditi (Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014) (1490 downloads)
Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (1261 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (1499 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (1098 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (440 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (273 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (421 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (304 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (335 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (452 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (601 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (654 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (239 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (292 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (419 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (434 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (398 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (1087 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (566 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (588 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (1068 downloads)
Vergi işi tarixən (325 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (400 downloads)
Maliyyə terminləri (719 downloads)
Maliyyə Menecmenti (2674 downloads)
Print Friendly, PDF & Email