İş vaxtı normaları

İşçi və işəgötürən arasında yaranan əmək münasibətlərində  Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində aşağıdakı normalara əməl etmək vacibdir:

tam iş vaxtı;
gündəlik normal iş vaxtı;
həftəlik tam iş vaxtı;
iş günlərində istirahət vaxtının və ya nahar vaxtının müəyyən olunması;
həftələrarası istirahət gününün (günlərinin) müəyyən olunması.

Təcrübədə bu normaları tənzimləmək üçün, digər normativ hüquqi sənədlərlə yanaşı, istehsalat təqvimindən istifadə edilir.

 

İstehsalat təqvimi

İstehsal təqvimi hasib kadr işçiləri üçün əvəzsiz köməkçidir. Burada il ərzində iş günlərinin sayı, həftə sonları və bayram günləri, standart iş saatları haqqında məlumatlar var.

Rahat istifadə üçün istehsal təqvimində hər ay üçün iş və istirahət günlərinin sayı əks etdirilir. Bu məlumatlar mühasibə əməkhaqqını dəqiq və tez hesablamağa, xəstəlik vərəqlərini ödəməyə, məzuniyyətləri hesablamağa, növbə cədvəlini tərtib etməyə kömək edir. İşçi isə ondan istifadə edərək məzuniyyət üçün ən əlverişli dövrü seçə bilər. İstehsalat təqvimində həm də iş olmayan bayramların dəqiq tarixi göstərilir.

2024-cü il üçün istehsalat təqvimini yüklə

 

İstehsal təqvimi adi təqvimdən nə ilə fərqlənir?

İstehsalat təqvimi həftənin iş və qeyri-iş günlərinin dövlət səviyyəsində təsdiq edilən siyahısıdır. Bu, bizə tanış olan adi təqvimə bənzəyir, lakin özündə təqvim, istirahət, bayram və iş günlərini ehtiva edir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, 1C: kimi proqram təminatları ilə işləyən zaman işçilərin faktiki iş saatları, əməkhaqqının miqdarını, məzuniyyət haqqını və Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinəti müəyyən etmək üçün istehsalat təqviminə müraciət edilir. Odur ki, belə hesablamalar zamanı müxtəlif səhvlərə yol verməmək üçün həmin proqram təminatlarında istehsalat təqvim hər il vaxtında tərtib etmək  lazımdır.

İstehsalat təqvimini kim hazırlayır və təsdiq edir?

Bu sənədin hazırlanmasına Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi cavabdehdir. Nazirlik cari ilin son ayında növbəti il  üçün istehsalat təqvimini təsdiq edir və öz rəsmi saytında paylaşır. Beləliklə, onun tapılması çətin deyil, çünki ona giriş açıqdır. Keçən ilin təqvimindən istifadə qətiyyən mümkün deyil, çünki istirahət günlərinin təşkili daim dəyişir. Yaxud, müəyyən şərtlər daxilində Məsələn, müəyyən şərtlər daxilində bayram tətilləri təxirə salına, onların müddətini artıra və ya azalda bilər.

“2024-cü il üçün iş vaxtı normasının və istehsalat təqviminin təsdiq edilməsi haqqında” Qərar

Bayramlar və qeyri-iş günləri

Bayram günlərinin siyahısı Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 105.1 maddəsində təsbit olunub. Qeyri-iş günləri hesab olunan bayramlar AR ƏM-in 105.2 maddəsi ilə müəyyən olunub. Bunlar aşağıdakılardır:

Yeni il bayramı;
Qadınlar Günü;
Faşizm üzərində Qələbə Günü;
Müstəqillik Günü;
Azərbaycan Xalqının Milli Qurtuluş Günü;
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Günü;
Zəfər Günü;
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü;
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü;
Novruz bayramı;
Qurban bayramı;
Ramazan bayramı günləri.

Novruz bayramı, Qurban bayramı, Ramazan bayramının tarixi dekabr ayının sonunadək AR Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında müəyyən olunur.

 

“2024-cü il üçün Novruz, Ramazan və Qurban bayramları günlərinin müəyyən edilməsi haqqında”

 

Nəyi yadda saxlamaq vacibdir

  1. İstehsal təqvimi sizə tarixləri operativ işləməyə, istirahət günlərini və məzuniyyətləri planlaşdırmağa və əlavə iş saatlarının uçotunu aparmağa imkan verir.
  2. İş vaxtı normaları əmək məcəlləsi ilə müəyyən edilir, lakin işəgötürən işçilərin razılığı ilə cədvələ dəyişiklik edə bilər.
  3. İşçilər istirahət günləri və bayram günlərində işləməyə məcbur olarlarsa, işçinin əmək müfəttişliyinə müraciət etmək hüququ var.
  4. İşəgötürən təbii fəlakət, fövqəladə və ya hərbi vəziyyət, istehsalat qəzası zamanı işçiləri qeyri-iş günündə çağıra bilər.
Print Friendly, PDF & Email