fbpx

Personalın motivasiya nəzəriyyəsi və təcrübəsi (II hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Personalın motivasiya nəzəriyyəsi və təcrübəsi (II hissə) I hissəyə nəzər yetirin İşçilərin motivasiya sistemlərinin tətbiqi tələbi cəmiyyətdə XX əsrin əvvəllərində formalaşmışdır. İqtisadi münasibətlərdə rəqabət güclənib ki, bu da əmək məhsuldarlığının artırılması üçün bütün mümkün mexanizmləri, o cümlədən yeni yüksəkliklərə nail … Read More

Bir sıra bəyannamə, onların əlavələrinin forma və tərtib olunma qaydaları təsdiq edilib

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklərlə əlaqədar İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən bəzi bəyannamə formalarında və doldurulması qaydalarında, həmçinin əlavələrin forma və tərtib olunması qaydalarında müvafiq dəyişikliklər təsdiq edilib. Təsdiq edilmiş yeni bəyannamə formaları aşağıdakılardır: Əlavə dəyər vergisinin … Read More

İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi qaydaları hansı qaydada tənzimlənir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əmək kitabçası işçinin əmək fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq edən əsas sənəddir. Əmək kitabçası işəgötürən tərəfindən 5 gündən artıq işləyən bütün işçilər üçün əsas iş yerində açılır. İşə qəbul olunan işçi əmək kitabçasını və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi işəgötürənə təqdim … Read More

Malların alış aktı hansı formada tərtib olunmalıdır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinə son dəyişikliklə malların alış aktının hansı formada tərtib olunması ilə bağlı müəyyən təkmilləşdirmələr aparılıb. Mövzunu sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edir. Vergi Məcəlləsinin 58.8-ci maddəsinə əsasən, səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisinə məxsus pul … Read More

Elektron xidmətin istifadəsində müvəqqəti məhdudiyyətlər yaranacaq

posted in: Xəbər | 0
Read More9

“Şəxsi” yaxud “İş” (Biznes) və ya “Dövlət və bələdiyyə” tipli Asan İmza sertifikatlarının qüvvədə olma müddəti bitməmiş onların müddətinin uzadılmasının onlayn formada həyata keçirilməsi və “Şəxsi” tipli Asan İmza sertifikatı əsasında “İş” (Biznes) və “Dövlət və bələdiyyə” tipli Asan İmza … Read More

İşçi müəssisəyə məxsus əsas vəsaiti evinə apara bilərmi?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Bir sıra hallarda, xüsusilə pandemiya ilə bağlı xüsusi karantin şəraitində işçilərin evdə işləməsinin şahidi oluruq. Bu halda müəssisəyə məxsus avadanlıqların müəssisədən kənara çıxarılmasına hansı şərtlərlə yol verilə bilər? Suala vergi mütəxəssisi İlqar Əsədov aydınlıq gətirir. Əsas vəsaitlərlə bağlı təcrübəsiz mühasiblər … Read More

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərində dividend məsələləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Dividend nədir? Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərində dividend üzrə yarana biləcək vergi öhdəliyi haqqında danışmazdan öncə gəlin  dividendin nə olduğuna baxaq.  “Dividend nədir?” sualına cavab burada verilib. Odur ki, sadələşdirilmiş vergidə dividend məsələləri haqqında danışarkən, divident haqqında qısa qeydlərlə kifayətlənəcəyik. Bu anlayışın … Read More

İnvestisiya qoymaq üçün faydalı qiymətli kağızlar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mülki Məcəllənin 54-cü fəsli və sahəvi (Qiymətli kağızlar bazarı haqqında) qanunla tənzimlənən qiymətli kağızlar dedikdə bu kağızı verən şəxslə onu əldə edən şəxs arasında müqavilənin olduğunu təsdiqləyən bir sənəd başa düşülür. Bu o deməkdir ki, qiymətli kağızı alıb-satmaq üçün xüsusi … Read More

22 Fevral 2022-ci il tarixində “DOCUMOOD” platformasının təqdimatı keçirildi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

22 Fevral 2022-ci il tarixində Park Inn Hotel-də Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi tərəfindən Startup Şəhadətnaməsi əldə etmiş “DOCUMOOD” platformasının təqdimatı keçirildi. Platforma müqavilə və digər əqdlərin imzalanması zamanı kağız daşıyıcılardan istifadənin azaldılması və bu sahədə elektron həllərin tətbiq … Read More

1 2 3 4 8
error: Content is protected !!