Mühasib olmaq üçün lazım olan keyfiyyətləri bilirsinizmi? (2-ci hissə)

1 günə girovsuz və zaminsiz sürətli kredit

Mühasibat sahəsində səmərəli şəkildə, peşəkar fəaliyyət göstərməyə mane olan əsas amillər hansılardır?

a) riyazi və analitik təhlil qabiliyyətinin olmaması;

b) tez yorulmaq;

c) diqqətsizlik;

d) fikir dağınıqlığı;

e) intizamsızlıq;

f) əxlaqi-etik normalardan kənarlaşma;

g) rəqəmlərlə işləmək meyilliliyinin mövcud olmaması.

Qeyd etmək lazımdır ki, şüur ilə hər hansı bir obyekti seçmək və diqqəti uzun müddət ərzində onun üzərinə istiqamətləndirmək bacarığı mühasibdən ötrü çox mühümdür.

Mühasib xırdaçı (pedant) olmalı, yəni, öz fəaliyyətini dəqiqliklə və səliqəli yerinə yetirməli, tələb və qaydalara əməl etməlidir. Fikir verdinizsə, bu peşədə çalışmalı olan insanın şəxsi keyfiyyətləri sanki biri  o birindən asılı olaraq ortaya çıxır. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, mühasib öz işində səliqəli və dəqiq olmaqla yanaşı, xırdalıqları da nəzərdən qaçırmamalıdır, bu mənada o, son dərəcə dürüst olmalıdır.

Eləcə də şəxsi oriyentasiya və yuxarıda qeyd etdiyimiz şəxsi keyfiyyətlərlə bağlı uyğun gəlməyən müəyyən xarakteristikanın da bu məsələlərdə rolu az deyil. Məsələn, konformislik (konformizm cərəyanı) də bu işdə yaramır, bu, özlüyündə insanın başqa birinin və ya bir qrup insanın təsiri altında özünün ilkin dəyərləndirmələrindən imtina etməsi və ya onu dəyişdirməsi deməkdir. Eyni zamanda mühasib həm də sərbəst olmalıdır. Bax, bu cür fərqliliklər mühasibin kənar təsirlərdən, rəhbər personalın təzyiqlərindən və asılılığından qorunması üçün çox zəruri amillərdir. Məsələn, o, şübhəli əməliyyatları yerinə yetirməkdən imtina etməyi bacarmalıdır.

Belə götürəndə, mühasib işləmək üçün mütləq şəkildə çox şeylər uyğun gəlmir. Bu fərddə xüsusi psixoloji və şəxsi dəst keyfiyyətlər olmalıdır ki, üzərinə qoyulmuş öhdəlikləri yerinə yetirə bilsin.

Qeyd etmək lazımdır ki, mütəxəssisin uğuru çox vaxt zəruri olan şəxsi və psixoloji keyfiyyətlərdən asılı olur. Onların düzgün uyuşması mütəxəssisə peşəsində düzgün istiqamət almağa və öz fəaliyyətinin məntiqini başa düşməyə kömək edir, bu isə öz növbəsində  naməlum vəziyyətlərdə və ya alternativ seçimlər zamanı düzgün nəticəyə varmaqda yardımçı olur. Beləliklə, demək mümkündür ki, mühasib tərəfindən peşəkar düşüncə əsasında bu və ya digər qərar qəbul edilərkən, ona bir çox amillər, o cümlədən psixoloji və şəxsi amillər təsir edir.

Mühasib işinə xüsusi temperamentə malik insanlar daha uyğun gəlir, bayaq izah etdiyimiz kimi həmin vəzifə üçün fleqmatik temperamentli biri daha uyuşqandır. Çünki, bu temperamentdən olan insanlar uzun sürən monoton işə daha davamlı olurlar.

Mühasib əməyi işarə sistemləri ilə bağlı bir fəaliyyət sahəsi olduğundan işçidən işarə reallığına dalmağı və öz funksiyasını yaxşı yerinə yetirməyi tələb edir.

Məqalənin 1-ci hissəsini bu linkə daxil olmaqla oxuya bilərsiniz.

Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.

Print Friendly, PDF & Email