fbpx

Dünyanın ən nəhəng audit şirkətləri

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

“Böyük dördlük” – auditor və konsaltinq xidmətləri göstərən dünyanın dörd iri şirkət şəbəkəsi: “Deloitte”, “PricewaterhouseCoopers”, “Ernst & Young” və “KPMG”. Əvvəllər nəhəng firmaların sayı səkkiz idi və onlar birlikdə “Böyük səkkizlik” adlanırdılar. 1989-cu ildə “Deloitte, Haskins and Sells” və “Touche … Read More

Mənfəət vergisi üzrə vergitutma bazasının müəyyən edilməsinə nümunələr

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Rezident müəssisələrdə mənfəət vergisi Rezident müəssisələrdə mənfəət onun vergitutma obyektidir. Verginin bazası onun bütün gəlirləri ilə gəlirdən çıxılan xərclər arasında fərq kimi müəyyən edilir. Gəlirlərin tərkibinə rezidentin Azərbaycan Respublikasından kənarda: daimi nümayəndəlikləri vasitəsilə əldə edilən gəlirlər; həmçinin, royalti, faiz, dividend … Read More

Əmlakın təqdim edilməsindən zərər və zərərin keçirilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sahibkarlıq subyektlərində vergi uçotunun  qurulması üçün gəlirdən çıxılan və çıxılmayan xərclərin təsnifləşdirilməsi vacibdir. Belə təsnifləşdirmə vergi ödəyiciləri ilə  dövlətin vergi xidməti orqanları arasındakı münasibətlərin düzgün təşkilinə də birbaşa təsir edir. Amma müəssisələr heç də həmişə mənfəətlə  işləmir, xərclər gəlirləri  aşır və müəssisə … Read More

error: Content is protected !!