fbpx

Əmtəəsiz əməliyyatlara görə maliyyə sanksiyası tətbiq ediləcək

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsində 1 yanvar 2024-cü ildən qüvvəyə minən dəyişikliklərdən biri də əmtəəsiz əməliyyatlarla bağlıdır. Yeniliyi Bakı Karyera Mərkəzinin direktoru, vergi eksperti Təhməz Qaçayev şərh edir. Əmtəəsiz əməliyyatlarla bağlı Vergi Məcəlləsində həm redaktə xarakterli, həm də maliyyə sanksiyası ilə bağlı dəyişikliklər … Read More

İşçilərin sayı ixtisar edilərkən əmək müqaviləsinin ləğvi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İxtisar nədir? Müəssisədə əmək münasibətlərini tənzimləyən əmək müqaviləsi yalnız işçi üçün deyil, həm də işəgötürən üçün zəmanətdir. Düzgün tərtib edilmiş bu hüquqi sənəd işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğvi zamanı bir çox problemlərin həllinə kömək edir. AR Əmək Məcəlləsi işəgötürən tərəfindən … Read More

Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini azaldıb

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyəti (İH) uçot dərəcəsinin 0,25 faiz bəndi azaldılaraq 8 %-dən 7,75 %-ə endirilməsi barədə qərar qəbul edib. Məlumata görə, faiz dəhlizinin aşağı həddi 0,25 faiz bəndi azaldılaraq 6,5 %-dən 6,25 %-ə, yuxarı həddi isə 0,25 … Read More

113 saylı “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Torpaq, tikili, avadanlıqlar üzrə uçot Torpaq, tikili, avadanlıqlar (yaxud əsas vəsaitlər) mühasibat uçotunun hesablar planının 11-ci maddəsi üzrə  uçota alınır. Əsas vəsaitlərin uçotunun əsas məsələləri: həmin aktivlərin tanınması; onların balans dəyərinin, habelə; müvafiq amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərlərinin müəyyən edilməsidir. Bunlar … Read More

Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda əmək müqaviləsinin ləğvi qaydası

Read More9

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi İşçi və işəgötürən arasında bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları Azərbaycan Respublikasının  Əmək Məcəlləsinin onuncu fəslinin 68-ci maddəsində şərh edilir. Bu maddənin d) bəndinə görə tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallar belə əsaslardan biridir. İstənilən halda əmək … Read More

İşçiyə müəssisə ləğvi zamanı ödənişlər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Müəssisənin ləğv edilməsi Ləğvetmə – şirkətin bağlanması və ya fərdi sahibkarın vərəsəlik yolu ilə hüquq və vəzifələrin başqa şəxslərə keçmədən fəaliyyətinin dayandırılmasıdır. İşçilərə müəssisənin ləğvi zamanı ödənişlər qanunvericiliklə müəyyən edilib. Ləğvetmənin iki növü var: könüllü; məcburi. Könüllü ləğv etmə zamanı … Read More

error: Content is protected !!