fbpx

Gəlirdən çıxılmayan xərclər hansılardır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergitutma məqsədləri üçün nəzərə alınmayan xərclər, yaxud gəlirdən çıxılmayan xərclər Vergi Məcəlləsinin 109-cu maddəsinə uyğun  müəyyən edilir. Bu xərclər vergi tutulan mənfəət hesablanarkən: müəssisənin əldə etdiyi gəliri azaltmır; maya dəyərinə daxil edilmir; vergi bazasını, mənfəət vergisi məbləğini azaltmır. Onlar mənfəət … Read More

Gəlirdən çıxılan xərclər üzrə vergi uçotu

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İlkin uçot sənədləri və gəlirdən çıxılan xərclər Sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin maliyyə nəticəsini qiymətləndirmək üçün onların mənfəətini bilmək lazımdır. Bildiyimiz kimi mənfəət gəlirlə, həmin gəlirlərin əldə edilməsinə çəkilən xərclərin fərqidir. Mənfəətin düzgün qiymətləndirilməsi xərclərin tərkibinin dəqiq analizindən, gəlirdən çıxılan xərclərin normativ hüquqi … Read More

Gəlirdən çıxılan satışdankənar xərclər hansılardır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Satışdankənar xərclərin tərkibi Gəlirdən çıxılan satışdankənar xərclər müəssisənin bilavasitə istehsal, satışla bağlı olmayan fəaliyyətinə çəkilən əsaslandırılmış məsrəflərdir, başqa sözlə əsas fəaliyyətlə əlaqədar olmayan gəlirdən çıxılan xərclərdir. Onların siyahısı məhdudlaşdırılmayıb, yəni vergi ödəyicisi bu siyahını məsrəflərin zəruriliyini, əsaslı olmasını nəzərə almaqla … Read More

İstehsal və satışla bağlı gəlirdən çıxılan xərclər hansılardır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Gəlirdən çıxılan xərclərin tərkibi Vergitutma bazasının hesablanması üçün vergi ödəyicisi gəlirlərini, onların əldə edilməsinə çəkilmiş xərclərin məbləği qədər azaldır. Gəlirdən çıxılan xərclər vergi ödəyicisinin həyata keçirdiyi əsaslandırılmış, sənədlərlə təsdiqlənən məsrəflərdir (zərərlər). Əsaslandırılmış xərclər dedikdə, pul formasında ifadə olunan, iqtisadi cəhətdən … Read More

error: Content is protected !!