fbpx

Xidməti müqavilə ilə işləyənlər nəzarətə götürüləcək

Read More9

Azərbaycan hökuməti ölkədə geniş yayılmış əməkdaşlıq formalarından biri olan xidməti müqavilələr sektorunu nəzarətə götürməyə hazırlaşır. Bir qədər əvvəl qüvvəyə minmiş «Məşğulluq haqqında» yeni qanuna uyğun olaraq əslində əmək münasibətlərində istifadə olunan mülki-hüquqi müqavilələrlə bağlı maraqlı yeniliklər nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, … Read More

Əmək müqaviləsinə xitam verilən işçinin təminatları nədir?

Read More9

1. İşçilərin sayı azaldıqda və ya ştatları ixtisar olunduqda Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin «b» bəndi ilə işəgötürən əmək  müqaviləsini ləğv etməzdən azı iki ay əvvəl işçini rəsmi xəbərdar etməlidir. 2. Xəbərdarlıq müddəti ərzində hər iş həftəsində əmək haqqı saxlanılmaqla iş axtarmağa imkan yaradılması … Read More

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları

Read More9

Əmək müqaviləsi Əmək müqaviləsi sərbəst bağlanır, heç kəs əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur edilə bilməz. On beş yaşına çatmış hər bir şəxs işçi kimi əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilər. On beş yaşından on səkkiz yaşınadək olan şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanarkən onların … Read More

Əmək müqaviləsi bağlamayan şirkətlərə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq olunacaq

Read More9

Azərbaycan hökuməti işçiləri müqaviləsiz işlədən şirkətlərə qarşı ciddi tədbirlərə hazırlaşır. Tədbirlər eyni zamanda bir neçə məsələni əhatə edəcək. Söhbət həm böyük məbləğdə cərimələrdən, həm də belə şirkətlərin dövlət sifarişlərindən kənarda qalmasından gedir. Bu sahədə maraqlı yeniliklərən biri tikinti sektoruna aid … Read More

Əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minmədən muzdlu işə cəlb edilmiş işçilərə görə məsuliyyət tədbirləri

Read More9

İşəgötürənlər tərəfindən əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minmədən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi aşağıda qeyd edilən qanunvericiliklərlə müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur. Belə ki, Vergi Məcəlləsinin 58.10-cu maddəsinə əsasən əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürənlər … Read More

Müddətli və müddətsiz əmək müqavilələri əmək qanunvericiliyi ilə necə tənzimlənir?

Read More9

Sual. Müddətli və müddətsiz əmək müqavilələrinin əmək qanunvericiliyi ilə tənzimlənməsi barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Cavab: Əmək müqavilələrinin müddətli və ya müddətsiz bağlanması qaydaları Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Bu Məcəllənin: 45.1 – ci maddəsinə əsasən: Əmək müqaviləsi qabaqcadan müddəti müəyyən … Read More

Əvəzçilik üzrə əmək müqaviləsi hansı qaydada bağlanılır?

Read More9

Sual:  Əvəzçilik üzrə əmək müqaviləsi hansı qaydada bağlanılır? Cavab: Əmək müqaviləsinin şərtləri imkan verdiyi hallarda işçi əsas iş yeri üzrə müəyyən olunmuş iş vaxtından sonra həm əsas iş yerində, həm də əvəzçilik qaydasında əmək müqaviləsi bağlayaraq başqa iş yerlərində də … Read More

Təsdiqlənmiş əmək müqaviləsinə elektron informasiya sistemində necə baxmaq olar?

Read More9

Əmək müqaviləsi bildirişi məlumatlarının elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi yalnız gücləndirilmiş imza (e-imza və ya ASAN imza) vasitəsi ilə mümkündür. Bunun üçün işəgötürən və ya onun səlahiyyət verdiyi şəxs gücləndirilmiş elektron imzaya, o cümlədən “ASAN imza”ya (Mobil imza) sahib olmalıdır. … Read More

Ötən il auditorlar 54 milyon manatlıq müqavilə bağlayıb

Read More9

2017-ci il ərzində 45 sərbəst auditorun, 77 auditor təşkilatının (o cümlədən 2 xarici auditor təşkilatının filialı və nümayəndəliyi) və 15 xarici investisiyalı auditor təşkilatı auditor fəaliyyətini həyata keçirmək hüququ olub. Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə hesabatına istinadən verilən xəbərə görə, … Read More

Əmək müqaviləsi ilə xidməti müqavilənin fərqi nədir?

Read More9

Bəzi hallarda işəgötürənlər tərəfindən işçilərlə əmək müqaviləsi əvəzinə xidməti müqavilə bağlanılır. Lakin xidməti müqavilə hər hansı xidmətin göstərilməsi məqsədi ilə sifarişçi və icraçı arasında bağlanılan mülki-hüquqi müqavilədir və mülki qanunvericiliklə tənzimlənir. Məsələn, tapşırıq müqaviləsi, podrat müqaviləsi və s. Əmək müqaviləsi … Read More

1 2 3 4 5 6
error: Content is protected !!