Kreditlər. Kreditlərin növləri (I hissə)

posted in: Xəbər | 0

Kreditlər. Kreditlərin növləri

Kredit mütəxəssisi, vakansiya,Xarici valyuta, sığorta, istifadə edilməmiş məzuniyyət, Sosial xarakterli xərclər, Kiçik və orta biznes kreditləri üzrə təcrübəli mütəxəssis, məzuniyyət, müavinət, Təcrübəçi, kredit işçisi, MDSS, maddi yardım, İstifadə edilməmiş məzuniyyət, Pensiya artımı, kompensasiya,Kredit (latın dilində “kredo”) etibar mənasını verir ki, bu da bir tərəfin resursları digər tərəfə verməsinə imkan yaradır. Bu zaman ikinci tərəf resursları birinci tərəfə dərhal qaytarmır (beləliklə, borc generasiya edir). Bunun əvəzində verilmiş ehtiyatları (və ya digər bərabər qiymətdə olan materialları) bir müddət sonra geri qaytarır.

Təqdim olunan ehtiyatlar maliyyə resursları (məsələn, kreditin nağd pulla verilməsi) ola bilər və ya onlar mal və ya xidmətlərdən (məsələn, istehlak kreditləşməsi zamanı) ibarət ola bilər. Kredit təxirə salınmış ödənişin istənilən bir formasıdır.

Kredit mütləq şəkildə pul borc transferi demək deyil. Kredit konsepsiyası barter iqtisadiyyatlarında, eləcə də malların və xidmətlərin birbaşa mübadiləsi əsasında tətbiq oluna bilər. Ancaq müasir cəmiyyətlərdə kreditlər ümumiyyətlə, hesab vahidlərində təyin olunur. Puldan fərqli olaraq kredit özü hesab vahidi kimi çıxış edə bilməz.
Kommersiya krediti

“Kredit” sözü kommersiya ticarətində “əmtəə krediti” terminində istifadə olunur ki, alınan mallar üçün gecikdirilmiş ödənişlərin təsdiqi üçün müraciət edilsin. Kredit maliyyə qeyri-stabiliyi və çətinliyi yaşayan şəxslərə bəzən verilmir. Şirkətlər öz müştərilərinə krediti çox vaxt alqı-satqı müqaviləsi şərtlərinə əsasən təklif edirlər. Müştərilərinə kredit təklif edən təşkilatlar çox vaxt kredit menecerlərindən istifadə edirlər.

Kommersiya krediti, ABŞ-dakı (B2B) satıcılar üçün əksər biznesdən ötrü kapitaldan ən böyük istifadədir və bütün müəssisələrin əksəriyyəti üçün mühüm kapital mənbəyidir. Məsələn, dünyanın ən nəhəng pərakəndə satış şirkəti Wal-Mart, ticarət kreditindən bank kreditinə nisbətən daha böyük kapital mənbəyi kimi istifadə etmişdir; Wal-Mart ticarət kreditlərinin həcmi səhmdarlar tərəfindən qoyulan kapitalın həcmindən 8 dəfə çox olub.

Ticarət krediti bir treyder tərəfindən malların və xidmətlərin alınması üçün digərinə verilmiş bir kreditdir. Kommersiya krediti məxaric materiallarının bilavasitə kredit ödənişi olmadan əldə edilməsini asanlaşdırır. Kommersiya krediti adətən kommersiya təşkilatı tərəfindən qısamüddətli maliyyələşdirmə mənbəyi kimi istifadə olunur. Bu, sabit maliyyə vəziyyəti və yaxşı biznes nüfuzuna malik olan müştərilərə verilir.

Kommersiya kreditinin çoxsaylı formaları mövcuddur. Müxtəlif sənaye sahələri müxtəlif ixtisaslaşmış formalardan istifadə edir. Bütün bunlar, ümumiyyətlə, müxtəlif kommersiya məqsədlərini yerinə yetirmək üçün kapitalın səmərəli istifadəsini təmin etməkdən ötrü müəssisələrin əməkdaşlığını təşkil edir.

Alternativ kommersiya krediti

Sadə kommersiya kreditinin alternativlərindən biri kimi təchizatçı tərəfindən pərakəndə satış üçün, məsələn, hədiyyə dükanına, hər hansı bir məhsul dəstini satmağı təklif etməsi sayılır. Bu halda, mağaza həmin malları satana kimi ilkin təchizatçı mülkiyyət hüququnu qoruyub saxlayır.


II hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun


TELEGRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN


Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun

Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *